Professori Marjo-Riitta Järvelin valittiin vuoden 2012 epidemiologiksi

Professori Marjo-Riitta Järvelin on saanut vuoden epidemiologi -tittelin Suomen epidemiologian seuralta.

Tunnustus julkistettiin 14.3. Turussa Suomen epidemiologisen seuran seminaarissa.

Professori Järvelinin ura arvostettuna epidemiologian eli väestötutkimuksen alan tutkijana on jatkunut yli 25 vuotta. Järvelin on toiminut Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen professorina vuodesta 1999 ja Lontoon Imperial Collegen professorina vuodesta 2002 lähtien.

Järvelinin päätoimi on vuodesta 1998 lähtien ollut Lontoossa Imperial Collegessa, jossa hänen työnimikkeenään on ”Professor and Chair in Lifecourse Epidemiology”. Lisäksi hänellä on osa-aikainen professuuri Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Professori Järvelin nimitettiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttiprojektien 1966 ja 1986 johtajaksi vuonna 1995.

Tunnustuksen perusteluissa korostetaan, kuinka innostavana ja suosittuna luennoitsijana Marjo-Riitta Järvelin on pystynyt konkretisoimaan epidemiologisen tutkimuksen ytimen ja haasteet myös nuoremmille tutkijoille. Syntymäkohorttiprojektin johtajana Järvelin on myös kyennyt luomaan laajan tutkijaverkoston sekä kotimaassa että ulkomailla sekä myötävaikuttamaan suuresti kohorteissa tapahtuneen tutkimuksen rahoituksen saamisessa.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2012