Kahdeksalle professorille Professoripoolin tutkimusapuraha

Kahdeksan Oulun yliopiston professoria on saanut Säätiöiden professoripoolin tutkimusapurahan vuoden mittaiseen tutkimustyöhön. Apurahan suuruus on 25 000 euroa.Oulun yliopistosta apurahan saivat Peter Hästö, matematiikka (apurahan myönsi Svenska Kulturfonden), Sari Kunnari, logopedia (Alfred Kordelinin Säätiö), Kari Kuutti, tietojenkäsittelytiede (Emil Aaltosen Säätiö), Markku Orell, ekologia (Jenny ja Antti Wihurin Rahasto), Rauli Svento, kansantaloustiede (Yrjö Jahnssonin säätiö), Juha Tuomi, kasvitiede (Suomen Kulttuurirahasto), Juha Vaara, fysiikka (Tauno Tönningin Säätiö) ja Seppo Vainio, kehitysbiologia (Suomen Kulttuurirahasto).

Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt myönsivät 79 professorille tutkimusapurahan, jonka avulla nämä voivat omistautua tutkimustyöhön lukuvuonna 2012–2013 tai kalenterivuonna 2013. Myöntöjen kokonaissumma oli noin kaksi miljoonaa euroa. Hakijoita oli 114.

Professoripoolin taustalla on huoli siitä, että maamme parhailla tutkijoilla on yhä vähemmän aikaa tutkimukseen. Yliopistojen opetusresurssit eivät ole lisääntyneet opiskelija- ja tutkintomäärien kasvusta huolimatta, ja myös professorien hallinnollinen taakka on jatkuvasti lisääntynyt.

Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi. Tutkimuskausijärjestelyn avulla myös nuorempien tutkijoiden on mahdollista pätevöityä professoreiden sijaisina.

Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja yhdessä yliopiston kanssa.

Seuraava hakukierros järjestetään 2.–31.5.2012, jolloin jaettavana on 99 apurahaa.

Viimeksi päivitetty: 20.3.2012