Ilmastonmuutos vaikuttaa vesivaroihin pohjoisessa

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi vesivaroihin erityisesti pohjoisilla alueilla. Lumi ja jää toimivat vuoden kierrossa merkittävinä vesivarastoina ja niiden sulamisrytmin muuttuminen vaikuttaa vesistöjen pintoihin ja virtaamiin.

”Vaikutusten arviointi ja tulevan ennakointi on kuitenkin hyvin monimutkaista, koska kysymykseen liittyy monia tekijöitä, kuten ilmaston luontainen vaihtelu”, sanoi Oulun yliopiston vesitekniikan professori Björn Klöve puhuessaan Tekniikan päivillä Oulussa 21.2.

Suomessa tutkijat ennakoivat vedenpintojen vaihtelun yleistyvän talviaikaan. Myös pohjavesien pintojen vaihtelu muuttuu niin, että talvella ne ovat nykyistä korkeammalla ja kesällä matalammalla.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös vesien laatuun. Virtaamien lisääntyessä lisääntyy myös eroosio ja vesistöihin kulkeutuu enemmän kiintoaineita ja ravinteita.

”On kuitenkin muistettava, että vesien laatuun vaikuttaa merkittävästi myös maankäyttö, kuten ojitus ja rakentaminen ranta-alueille”, sanoi Klöve.

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän vesivaroja toisaalla ja vähentävän niitä toisaalla. ”Keskimääräinen sademäärä on Suomessa kasvanut, mutta sateiden muuttumista koskevat ennusteet ovat erittäin epävarmoja”, jatkoi Klöve.

Merkittävä ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys on Klöven mukaan jäätiköiden mahdollinen sulaminen, kun 20 prosenttia maapallon väestöstä on riippuvainen vuoristojäätiköistä jokiin virtaavista vesistä. ”Vesivarojen kautta ilmastonmuutokset yhteiskunnalliset ja ekologiset vaikutukset voivat olla merkittävät, mutta ne tunnetaan edelleen puutteellisesti. Vesitekniikan alalla niitä pyritään selvittämään matemaattisten mallien avulla”, hän kertoi.

Ensimmäistä kertaa Oulussa järjestettävät Tekniikan päivät jatkuvat perjantaina Linnanmaalla klo 16:een asti. Samoja esityksiä kuullaan lauantaina Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa klo 10–15.30. Tapahtuma on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton.

Tekniikan päivien ohjelma

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2014