Väitös: Teknologian hyödyntäminen koulussa vaatii suunnittelua

Teknologian hyödyntäminen kouluopetuksessa vaatii paljon päämäärätietoista ponnistelua ja pedagogista suunnittelua. Oppilaat eivät automaattisesti osaa käyttää uusinta teknologiaa ja pedagogisia menetelmiä opiskelunsa tukena. Teknologiavetoisuuden sijaan huomio tulisi kiinnittää oppimisprosessien ymmärtämiseen ja tukemiseen.

Näihin tuloksiin päätyi väitöstutkimuksessaan kasvatustieteen maisteri Jari Laru. Työssä tarkasteltiin uutta teknologiaa kognitiivisena työkaluna ja ajattelun ja tiedon rakentelun apuvälineenä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kolmea erilaista yhteisöllistä työskentelyä tukevaa mobiilisovellusta. Käytetyt sovellukset ovat opetuskäyttöön tai kuluttajamarkkinoille tarkoitettuja työkaluja. Väitöskirja koostuu kolmesta eri tapaustutkimuksesta.

Tutkimuksen tuloksia opetuksen ja oppimisprosessien pedagogisesta vaiheistamisesta voidaan käyttää tukena uuden teknologian opetuskäytön suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Jari Larun väitöskirja ”Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices – Opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja pedagogisen vaiheistuksen avulla” tarkastettiin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 12.10.2012.

Väitöskirja
 

Viimeksi päivitetty: 12.10.2012