Uusia mahdollisuuksia luun ja metallin yhteen kasvattamisessa

Oulun yliopiston fysiikan laitoksessa toimiva elektronispektroskopian tutkimusryhmä (ELSP) osallistuu China Nonferrous Metal Mining (Ningxia Group, CNMNC) -yhtiön kanssa uusien huokoisten, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen metallien valmistusmenetelmien kehitystyöhön.

Tutkimuksen kohteena olevia huokoisia metalleja pidetään yhtenä lupaavimmista materiaaleista luun ja metallin yhteen kasvattamiseen lonkka- ja polviproteeseissa. Ortopedisiin siirrännäismateriaaleihin liittyvän teollisuuden maailmanlaajuisen markkina-arvon on arvioitu yltävän 41 miljardiin dollariin vuonna 2016.

Uudessa tuotantomenetelmässä käytetään kemiallista kaasufaasikasvatusmenetelmää (chemical vapor deposition) ilman tavanomaista orgaanista, huokoista tukirankaa. Yhtenä suurimmista refraktoristen eli hyvin kuumuutta ja kulutusta kestävien metallien tuottajista CNMNC-yhtiö on etsinyt korvaavaa menetelmää tämän tyyppisten materiaalien tuottamiseen ja kaupallistamiseen maailmanlaajuisille markkinoille.

Tutkimus- ja kehitystyössä on todettu, että uusi tuotantomenetelmä on ympäristöystävällinen, halpa ja joustavasti muokattavissa erilaisiin tarpeisiin toisin kuin aikaisemmat menetelmät.

Menetelmästä on vastikään laadittu keksintöilmoitus, johon liittyvä patenttihakemus on valmistelussa. ELSP-tutkimusryhmä isännöi vastikään CNMNC-yhtiön Oulun yliopistossa vierailevaa insinööriä, jonka tehtävänä on yhteistyössä tutkijoiden kanssa kehittää materiaaleja käytettäväksi ihmiskehoon liitettävissä siirrännäisissä.

Tutkimustyössä on hyödynnetty elektronispektroskopian tutkimusryhmän innovatiivista tutkimusympäristöä ja CNMNC:n taloudellista panosta henkilöstön, materiaalien ja tutkimuslaitteiston hankinnassa.

Yhteistyö on osoitus siitä, kuinka yritysmaailman kysymyksiin voidaan vastata akateemisen perus- ja soveltavan tutkimuksen avulla. CNMNC:n ja elektronispektroskopian ryhmän välillä on suunnitteilla tutkimushenkilöstön vaihtoa myös tulevaisuudessa.

Elektronispektroskopian tutkimusryhmää (www.elsp.fi) johtaa professori Marko Huttula, ja se on osa Oulun yliopiston molekulaaristen materiaalien tutkimusyhteisöä.

Viimeksi päivitetty: 9.4.2013