Professori Paula Vanninen on Vuoden Alumni 2013

Oulun yliopistoseura on nimennyt professori, filosofian tohtori Paula Vannisen Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2013. Nimeämisen perusteena on hänen yhteiskunnallisesti merkittävä kansainvälinen toimintansa kemiallisten aseiden valvontaan liittyvässä tutkimus- ja valistustyössä. Vanninen johtaa Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttia VERIFINiä.

VERIFIN toimii ulkoministeriön määräämänä Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena ja osallistuu kansainväliseen valvontatyöhön avustaen muun muassa kansainvälisiä kemiallisen aseen kieltojärjestöjä ja Yhdistyneitä kansakuntia.

Paula Vanninen valmistui Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 1984 alanaan orgaaninen kemia. Filosofian lisensiaatiksi hän valmistui 1991 ja filosofian tohtoriksi 1992. Paula Vanninen on perehtynyt bioanalytiikkaan, nestekromatografia-massaspektrometriaan ja taisteluaineiden analytiikkaan.

Vanninen on ollut muun muassa tutkijana Orionissa ja laboratoriojohtajana Helsingin yliopiston molekyylilääketieteen tutkimusohjelmassa. VERIFINin johtajana hän on toiminut vuodesta 2005. VERIFIN on 40 vuotta kehittänyt tutkimus- ja analyysimenetelmiä kemiallisille taisteluaineille, niiden lähtöaineille ja hajoamistuotteille erilaisista ympäristönäytteistä. Se on yksi maailman 22 laboratoriosta, joille kansainvälinen kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kattojärjestö toimittaa näytteitä analysoitavaksi.

Paula Vannisen johdolla VERIFINissä on kehitetty menetelmiä ympäristönäytteiden, kuten Itämeren sedimenttien tutkimukseen, jonka tarkoituksena on määritellä upotettujen kemiallisten aseiden aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Vanninen on kouluttanut kansainvälisiä toimijoita tunnistamaan ja analysoimaan muun muassa kemiallisia taisteluaineita. Hän on julkaissut merkittäviä tutkimuksia ja hänellä on lukuisia luottamus- ja neuvonantajatehtäviä.

Kuvateksti: Viivi Laitinen, Paula Vanninen, Timo Tuovinen ja Seppo Eurola palkittiin myös tilaisuudessa.

Vuoden Opiskelijaksi 2013 on nimetty lääketieteen ylioppilas Timo Tuovinen lääketieteellisestä tiedekunnasta. Timo Tuovinen palkittiin esimerkillisenä opiskelijana ja aktiivisena opiskelijavaikuttajana. Nimeämisen teki Oulun yliopistoseura Rauhala-klubi ry:n esityksestä. Vuoden Opiskelija palkitaan PSOAS:n, Oulun ylioppilasapu ry:n ja Uniresta Oy:n stipendillä.

Yliopiston rehtori jakoi tilaisuudessa Riemutohtorin kunniakirjan 50 vuotta sitten väitelleelle kasvitieteen emeritus professori, FT Seppo Eurolalle ja Oulun yliopistoseuran lahjoittaman Vuoden Urheilijaopiskelija -stipendin kasvatustieteiden opiskelijalle Viivi Laitiselle.

Viimeksi päivitetty: 7.5.2013