Väitös: Euroopan talouskriisit heijastuivat Pohjois-Suomeen jo esihistoriassa

Euroopan taloustilanteen muutokset vaikuttivat Pohjois-Suomeen jo esihistoriallisella ajalla. Euroopan alueella vallinneet levottomuudet aiheuttivat häiriöitä ja katkoksia kaupankäyntiin, mikä näkyy myös arkeologisten löydöksien ajoittaisena vähäisyytenä.

Jari-Matti Kuusela tutki arkeologian väitöskirjassaan Pohjanlahden itärannikolla asuneiden pronssi- ja rautakautisten yhteisöjen sosioekonomisia rakenteita. Tutkimus osoittaa alueen kaupankäynnissä tapahtuneen muutoksia kolmena eri ajankohtana.

Kaupankäynti hiljeni myöhäisellä pronssikaudella noin 600–400 eKr. Euroopan kaukokauppareiteillä tapahtuneiden häiriöiden seurauksena. Samankaltainen muutos tapahtui myös vuosien 600–800 jKr. tienoilla.

Kolmas muutoskausi ajoittuu vuodesta 800 jKr. aina keskiaikaan saakka. Arkeologiset löydökset osoittavat kaupankäynnin ja vuorovaikutuksen kiihtyneen Pohjois-Suomessa. Rautakauden lopulla rannikkoalueita asuttivat voimakkaat paikallisyhteisöt, jotka toimivat rannikon ja sisämaan välisen kaupankäynnin välittäjinä.

Filosofian maisteri Jari-Matti Kuuselan väitöskirja Political Economy of Bronze- and Iron Age Societies in the Eastern Coast of the Bothnian Bay CA. 1500 BC–AD 1300 (Pohjanlahden itärannikon yhteisöjen poliittisen talouden rakenteet pronssi- ja rautakausilla 1500 eKr.–1300 jKr.) tarkastettiin 30.11.2013 Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

 

Viimeksi päivitetty: 2.12.2013