Tieto Pohjois-Suomen myöhäisrautakaudesta tarkentuu

Pohjois-Suomen myöhäinen rautakausi (n. 800–1300 jKr.) on edelleen tuntematon. Sitä koskevaa tietoa tarkennetaan filosofian tohtori Jari Okkosen johtaman ryhmän vuoden 2014 alussa aloittamassa tutkimuksessa. Hankkeella on merkittävä osa Suomen esihistorian kuvan rakentamisessa. 

Tutkimusprojektissa tärkeässä roolissa ovat erityisesti viime vuosina Pohjois-Suomen alueelta löydetyt myöhäiset rautakautiset kohteet, joilla Oulun yliopiston arkeologian oppiaine on tehnyt alustavia tutkimuksia. Koneen säätiön rahoittama hanke keskittyy rautakautisten yhteisöjen keskinäisten vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden mallintamiseen tutkimalla rannikon ja sisämaan yhteisöjen välisiä tavaranvaihtoverkostoja.

Vaikka Pohjois-Suomen rautakautista aineistoa on pidetty vähäisenä, liikkuu kohteiden määrä sadoissa. Koska valtaosa niistä koostuu nk. irtolöydöistä eli yksittäisistä esinelöydöistä, ei niihin ole tutkimuksessa kiinnitetty paljon huomiota.

Viimeaikaiset kenttätutkimukset ja irtolöytökohteiden tarkastelu laajemmassa mittakaavassa osoittavat kuitenkin melko kiistatta, että löydöt edustavat kiinteitä muinaisjäännöksiä.

”Tähän on kiinnitetty Oulussa huomiota vuosikausia. Kehittyneemmän teoreettisen ja metodisen osaamisen sekä viimeaikaisten kenttätutkimusten ansiosta asiaan alkaa nyt tulla selvyyttä”, kertoo Jari Okkonen.

”Löytöpaikat eivät ole tyhjiössä, vaan esimerkiksi sisämaassa niitä ympäröi ikivanha kulttuuriympäristö, jossa on merkkejä ihmistoiminnasta usein kivikaudelta aina historialliseen aikaan asti. Rannikolla puolestaan kenttätutkimukset osoittavat, että sielläkin irtolöydöt indikoivat kiinteitä muinaisjäännöksiä", Okkonen jatkaa.

Tutkimustulokset sidotaan laajempaan maantieteelliseen yhteyteen, koska Pohjois-Suomi ei ole ollut eristyksissä Euroopasta. 1400-luvulla Iissä sijaitsi Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiin kuuluva kauppapaikka, joten on syytä olettaa Iin olleen kaupan kannalta keskeinen alue myös myöhäisellä rautakaudella.

Iin Illinsaari ja Utajärvellä sijaitseva Viinivaaran itäpää ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä kohteita. Oulun yliopiston arkeologian oppiaine teki molemmissa kaivauksia kesällä 2013 ja niitä jatketaan tulevana kesänä 2014.

Okkosen ryhmään kuuluvat tutkijat Jari-Matti Kuusela ja Ville Hakamäki. Lisäksi ryhmässä tulee työskentelemään arkeologian opiskelijoita, jotka valmistelevat projektin puitteissa opinnäytetöitään.

Tutkimusryhmä on osa laajempaa Collaboration and dependency: the modes of interaction and the role of sociocultural change in the past (CODE)  -tutkimusyhteisöä, jota johtaa dosentti Matti Enbuske Oulun yliopiston historian oppiaineesta.

Projektin verkkosivu

CODE-ryhmän verkkosivu
 

Viimeksi päivitetty: 7.2.2014