Biomateriaaleista öljyntorjunta-aineita arktisiin olosuhteisiin

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on saanut nelivuotisen Suomen Akatemian rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa kehitetään uusia ja myrkyttömiä, selluloosaan ja kitosaaniin pohjautuvia kemiallisia öljyntorjuntamenetelmiä arktisiin olosuhteisiin. Tutkimuksessa selvitetään näiden kemikaalien toksisuutta ja biohajoavuutta ja testataan niiden toimintaa arktisissa olosuhteissa.

Tutkimushankkeen tulosten odotetaan parantavan merkittävästi valmiutta torjua arktisia öljyonnettomuuksia. Tämä mahdollistaa kestävän taloudellisen toiminnan arktisilla alueilla. Tutkimustulosten tarkoituksena on lisäksi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa metsäteollisuuden tuotteille hyödyntämällä selluloosaa korkeampiarvoisissa tuotteissa.

Kasvava öljyntuotanto ja kuljetus ovat lisänneet merkittävästi öljyonnettomuuksien riskiä arktisilla alueilla. Vaativat meri- ja ilmasto-olosuhteet sekä pitkät etäisyydet tekevät öljyntorjunnasta arktisilla alueilla erityisen vaikeaa. Mekaanisten menetelmien käyttö on jäätilanteen takia haastavaa eikä useita kemikaaleja voida käyttää herkästi haavoittuvassa ympäristössä.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreän kemian laboratorion kanssa. Se alkaa syyskuussa ja jatkuu vuoteen 2018. Kokonaisbudjetti on noin 840 000 euroa.

Viimeksi päivitetty: 30.6.2014