Kirsi Pyhältö kasvatustieteen professoriksi

Filosofian tohtori, dosentti Kirsi Pyhältö on nimitetty Oulun yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen ja opetuksen tutkimuksen professoriksi 1.9.2014 alkaen.

Kirsi Pyhältö on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 2004 pääaineenaan kasvatuspsykologia. Dosentiksi hänet nimitettiin 2011.

Pyhältö on työskennellyt eri tehtävissä kuten yliopistotutkijana ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa 2004–2013. Vuoden 2014 alusta hän on toiminut tutkimusjohtajana yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä Helsingin yliopistossa.

Pyhältö on oppimisen tutkija. Hänen tutkimusalueitaan ovat oppiminen, hyvinvointi ja vuorovaikutus koulussa, opettajankoulutuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Hän on tutkinut mm. peruskoulun kehittämistä, pedagogista hyvinvointia, opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillista toimijuutta ja oppilaiden koulukokemuksia. Yliopistopedagogisen tutkimuksen kentällä Pyhällön tutkimus on keskittynyt tohtorikoulutukseen, erityisesti jatko-opiskelijan oppimiseen, ohjaukseen ja tiedeyhteisöihin jatko-opiskelijoiden oppimisympäristöinä.

Viimeksi päivitetty: 3.7.2014