Lähiruoalle on Pohjois-Pohjanmaalla kysyntää

Pohjois-Pohjanmaan aluekeskuksissa on kysyntää alueen omalle tuotannolle. Maakunnan eteläosat ja Oulun ympäristö ovat sijainniltaan suotuisia alueellisen keräilyverkoston solmukohtia, joita voidaan hyödyntää pienten toimijoiden logistiikan tehostamiseen.

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla (RuokaGIS) -hanke on selvittänyt lähi- ja luomuruokaan liittyviä sijainti- ja saavutettavuustekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla. Saavutettavuus ja logistiikka ovat keskeisiä tekijöitä lähiruoan pääsylle markkinoille laadun ja hinnan lisäksi.

Hankkeen kyselyt ja haastattelut suunnattiin tuottajille, elintarvikealan yrityksille, ammattikeittiöille ja ruokapiireille kattavasti eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Mukana oli paljon toimijoita Oulun eteläisen alueelta.

Vastausten perusteella lähiruoan markkinoille pääsyn keskeisimpänä ominaisuutena pidetään jakeluketjun väliportaiden vähyyttä. Paikalliset markkinat kiinnostavat yhä enemmän.

Pienet jalostusyritykset hyödyntävät runsaasti oman alueen tuottajien tuotteita. Ammattikeittiöiden ja ruokapiirien eniten käyttämät ruoanhankintakanavat eivät ole mieluisimpia kanavia hankkia lähi- ja luomuruokatuotteita. Maakunnassa on kysyntää pientoimittajien yhteiselle jakeluterminaalille tai vastaavalle lähiruokatuotteita kokoavalle logistiikkakeskukselle.

Nykyinen ruokalogistiikka nojaa pitkälti talouden mittakaavaetuihin keskitettyjen virtojen ja suurten volyymien kautta. Ne ovat pienille tuottajille merkittäviä markkinoille pääsyn esteitä. Kasvava kiinnostus lisätä lähiruoan käyttöä luo tarpeen kehittää uusia logistisia ratkaisuja.

Maantieteen laitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Taloustutkimuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisessä hankkeessa yhdistettiin paikkatietoperusteinen (GIS) saavutettavuusanalytiikka ja ruokaketjun eri toimijoiden näkemyksien laadullinen kartoittaminen.

Verkosto-, tuottaja- ja väestötietojen paikkatietotarkastelua varten kehitettiin laadullisen aineiston näkökulmien pohjalta alueellista kysyntää ja tarjontaa vertaava menetelmä ja tuottajien alueellisen verkostoitumisen edullisuutta mittava menetelmä.

Hankkeen loppuraportti verkossa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti152.pdf

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 23.9.2014