ETMU-tunnustuspalkinto Vesa Puuroselle

Vuoden 2014 ETMU-tunnustuspalkinto on myönnetty sosiologian professori Vesa Puuroselle Oulun yliopistosta. Valinnalla ETMU (Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura) huomioi Puurosen rasismin tutkimisen pioneerina Suomessa. Palkinto myönnettiin Helsingissä järjestetyillä 11. ETMU-päivillä 23.10.2014.

Vesa Puuronen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran rasismiin ja etnisiin suhteisiin liittyvien kysymysten parissa. Hän on työssään tuonut rasismiin liittyviä kansainvälisiä tutkimuskeskusteluja Suomeen ja tehnyt ensimmäisten joukossa tutkimusta suomalaisista rasistisista nuorisokulttuureista ja arkipäivän rasismista.

Puuronen on mukana eurooppalaisia ääriliikkeitä tutkivassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, joka saa rahoituksensa EU:n 7. puiteohjelmasta. Hän on ottanut myös suomalaiset vähemmistöt, kuten romanit ja saamelaiset, mukaan keskusteluun ja näin luonut historiallista ja kansallista näkökulmaa suomalaisen rasismin ulottuvuuksiin.

Puuronen on johtanut useita laajoja tutkimushankkeita ja toiminut myös Suomen Akatemian Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI 2001–2003) tutkimusohjelman johtajana. Ohjelma vakiinnutti etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen kenttää suomalaisissa yliopistoissa.

Vesa Puuronen on työskennellyt aiemmissa Kuopion ja Joensuun yliopistoissa (nykyisin Itä-Suomen yliopisto) ja Lapin yliopistossa sekä toiminut luennoitsijana ja opettajana myös muissa suomalaisissa yliopistoissa. Hän on tehnyt laajaa yhteistyötä itäeurooppalaisten ja venäläisten tutkijoiden ja yliopistojen kanssa.

ETMU ry on vuonna 2003 perustettu, monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa edistävä tieteellinen seura. ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt etnisten suhteiden tutkimusta tai hyviä etnisiä suhteita Suomessa.

Tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa akateemikko Erik Allardt (2004), professori (emerita) Rauni Räsänen (2009), kansanedustaja Pekka Haavisto (2010) ja presidentti Tarja Halonen (2013).

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 4.11.2014