Väitös: Jäämeren kerrostumat kertovat ilmastohistoriasta

Merisedimentit eli pohjakerrostumat ilmentävät arktisen alueen mantereen menneitä ympäristöolosuhteita. Väitöstutkimus antaa uutta tietoa ilmastohistoriasta ja jäätiköiden levinneisyydestä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin jään kuljettaman sedimenttiaineksen vaihtelua arktisella alueella viimeisen 65 miljoonan vuoden aikana, erityisesti viimeisellä jääkaudella. Sedimenttien kvartsirakeita tutkittiin pintatekstuurianalyysillä ja tilastollisilla menetelmillä.

Jäätiköt ja niistä irronneet jäävuoret sekä merijää kulkeutuvat merellä pääasiassa pintavirtausten mukaisesti. Jäiden sulaessa niiden pohjaan kiinnittynyt sedimenttiaines kerrostuu merenpohjaan. Jäätiköistä peräisin oleva sedimentti kuitenkin eroaa pintatekstuuriltaan merijään sedimentistä, ja jäätyypit vaikuttavat ilmastoon eri tavoin.

Tulosten avulla voidaan arvioida jäävuorien ja merijään osallisuutta sedimentin kuljetuksessa mantereelta merelle. Väitöskirja osoittaa pintatekstuurianalyysin soveltuvan hyvin jäätiköitymishistorian tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää moniaineistotutkimuksissa havainnollistettaessa menneitä ilmastotapahtumia ja arvioitaessa tulevaisuuden ilmastoa.

Filosofian maisteri Ninna Immosen väitöskirja "Arktisen alueen jäätiköitymiset ja ilmasto kenotsooisena maailmankautena. Todisteita jään kuljettamien kvartsirakeiden mikrotekstuureista" tarkastettiin Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnassa 28.11.2014.

Väitöskirja

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 28.11.2014