Suomen Kulttuurirahastosta 21 tutkijalle apuraha

Kaksikymmentäyksi Oulun yliopiston tutkijaa on saanut apurahan Suomen Kulttuurirahastosta. Apurahojen yhteissumma on 455 000 euroa. Suurimman yksittäisen apurahan, 55 000 euroa, sai Tuomo Jaakkonen Aasiassa talvehtivien lintujen vähenemisen syitä käsittelevään tutkimukseen.

 

Arkkitehtuuri

Arkkitehti Essi Oikarinen pohjoisten sääolosuhteiden huomioimista ja hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 24 000

 

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Hanna Helander saamelaisen kertomaperinteen pedagogisia piirteitä ja hyödyntämistä opetuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Rantavaaran rahastosta 24 000

Fil. tohtori Marko Jouste monikulttuurisuuden ja historiallisten käännekohtien vaikutusta Suomen kolttasaamelaisten musiikkiperinteeseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 28 000

Fil. tohtori Heidi Kurvinen toimittajien ammattikunnan sukupuolirakenteessa tapahtunutta muutosta Suomessa ja Ruotsissa 1960-luvulta nykypäivään käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta 28 000

Fil. maisteri Katariina Parhi psykopatian historiaa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Marjatta Teiniemen rahastosta 24 000

Fil. maisteri Krista Wallenius kuulovaurioisten lasten sosiaalisen kielenkäytön kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sisko, Aatos ja Sirkku Mikkosen rahastosta 24 000

 

Kasvatustieteet ja opetusala

Kasvatust. maisteri Heikki Kontturi oppimisen itsesäätelyä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 12 000

Fil. maisteri Annette Ukkola Lukuinto-ohjelman vaikuttavuutta ja lukemismotivaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 24 000

 

Luonnontieteet

Fil. tohtori Tuomo Jaakkonen Aasiassa talvehtivien lintujen vähenemisen syitä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta 55 000

Fil. maisteri Miia Kauppinen heinien ja niiden sieniendofyyttien symbioosia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta 24 000

Fil. maisteri Katja Lappalainen jätetärkkelyksen modifioimista ja hyödyntämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 24 000

Fil. maisteri Juho Lämsä pölyttäjien huijauksen evoluutioekologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24 000

 

Lääketieteet

Lääket. lis. Mirella Ahonen-Siirtola vatsanpeitteiden arpityräleikkauksien leikkaustekniikoita ja -tuloksia 2000-luvulla Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elina ja Yrjö Waskisen rahastosta 4000

 

Maatalous- ja metsätieteet

Fil. maisteri Karoliina Huusko mykoritsasieniyhteisöjen ja kasvien välisiä vuorovaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 12 000

M.Sc. Masoud Irannezhad ilmaston vaihtelun vaikutusta lumivarojen muutoksiin Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Laila ja Matti Kiisken rahastosta 24 000

 

Tekniset tieteet

Ph.D. Jerome Thevenot luun mikrokuvantamista uudella kuvausmenetelmällä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 28 000

Dipl.ins. Tapio Tuukkanen turvetuotannon ja turvemetsätalouden vesistökuormituksen ennakointia ja hallintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aimo Maasillan rahastosta 24 000

 

Yhteiskuntatieteet

Kauppat. maisteri Sanna Huikari makrotaloudellisten tekijöiden ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lauri O. af Heurlinin rahastosta 24 000

Kauppat. maisteri Santtu Karhinen alueellisen talouskehityksen mallintamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 12 000

Kauppat. maisteri Jenni Mikkonen yritysjohdon epäluotettavuutta ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huugo Ranisen rahastosta 24 000

Kauppat. maisteri Mikko Vaaramo riskinkarttamista ja yrittäjyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huugo Ranisen rahastosta 12 000.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

www.skr.fi

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 3.3.2015