Jari Larusta vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettaja

KT, yliopistonlehtori Jari Laru on saanut IT-kouluttajat ry:n myöntämän Vuoden 2014 tvt-opettaja -palkinnon. Laru työskentelee teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen yliopistonlehtorina oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa.

Jari Laru ei pelkästään tutki ja opeta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, vaan hän myös jakaa osaamistaan sosiaalisen median verkostoissa aiheesta kiinnostuneille opettajille, tarttuu heiltä nouseviin ongelmiin ja auttaa nopeasti apua tarvitsevia esimerkiksi pilvipalveluiden tai tablet-tietokoneiden opetuskäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Laru on opetuksen uudistaja ja uusien oppimisympäristöjen ennakkoluuloton kokeilija. Hän hyödyntää ongelmalähtöistä ja tutkivaa oppimista kurssitoteutuksissaan. Teknologia ei ole hänelle itsetarkoitus vaan uudenlaisen oppimisen monipuolinen mahdollistaja.

Erityismainintana todettiin, että Laru kehittää yhdessä kollegoidensa kanssa opinnäytetöiden ohjausta ja siihen liittyviä menetelmiä tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia hyödyntäen. Laru toimii myös Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän puheenjohtajana.

IT-kouluttajat ry on uusista pedagogisista lähestymistavoista ja tieto- ja viestintätekniikan opettamisesta tai sen hyödyntämisestä kiinnostuneiden toimijoiden yhteisö. Vuoden tvt-opettaja palkinto myönnetään vuosittain kollegoiden tai opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella.

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 10.3.2015