Samuli Onnelalta merkittävä lahjoitus historian oppiaineelle

Oulun yliopiston historian oppiaine on saanut FT h.c., maakunta-arkiston johtaja (emer.) Samuli Onnelalta merkittävän lahjoituksen. Lahjoitus sisältää Onnelan keräämän laajan tutkimusaineiston, joka antaa mahdollisuuden tutkia Pohjois-Suomesta erityisesti Pohjois-Norjaan, mutta myös Muurmannin alueelle ja Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta muuttoliikettä.

Samuli Onnela (oik.) on kerännyt laajan aineiston Pohjois-Suomesta muualle muuttaneista. Historian oppiaine vastaanotti tämän aineiston lahjoituksena, jota juhlistettiin kahvihetkellä Snellmaniassa. Muun muassa yliopistonlehtori Matti Enbuske ja tutkijatohtori Sirpa Aalto olivat vastaanottamassa lahjoitusta.

 

Aineistoon on koottu henkilöittäin ja paikkakunnittain yksityiskohtaista tietoa erityisesti 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosina siirtolaisiksi lähteneistä, ja sen perusteella voidaan tutkia erityisesti lähteneiden määrää ja sosiaalista taustaa sekä lähtöalueita.

Aineiston pohjalta tehtävä tutkimus kytkeytyy pohjoismaisen siirtolaisuuden tutkimukseen ja siten luontevasti historian oppiaineen tutkimuksen painopistealueisiin, joita ovat muun muassa pohjoiset ja arktiset kulttuurit sekä kulttuurinen vuorovaikutus ja identiteetit.

Tutkimusaineistoa voidaan hyödyntää niin erikoistutkimuksissa kuin opinnäytetöiden lähdeaineistona. Aineisto on osin digitaalisessa muodossa, osin muun muassa paperisina raakaversioina.

Vuonna 1938 Sodankylän Siurunmaassa syntynyt Samuli Onnela on työskennellyt Oulun yliopistossa ja vuodesta 1974 lähtien Oulun maakunta-arkistossa, jossa hän teki mittavan uran. Vuonna 1987 Onnela nimitettiin maakunta-arkistonhoitajaksi (nimeke 1992 alkaen maakunta-arkiston johtaja).

Arkistotyön ohessa Onnela on kirjoittanut laajasti Pohjois-Suomen historiasta. Hänen tärkeimpiin julkaisuihinsa lukeutuu vuonna 1995 ilmestynyt Suur-Sodankylän historia.

Historian oppiaine ja maakunta-arkisto tekevät kiinteää yhteistyötä esimerkiksi arkistoalan kouluttajina.

 

Matti Enbuske/historian oppiaine

Viimeksi päivitetty: 7.5.2015