Kansainvälinen selkätutkimusseura palkitsi Juhani Määtän tutkimuksen

Lääketieteen lisensiaatti Juhani Määttä ja hänen tutkimusryhmänsä Oulun yliopistosta on voittanut kansainvälisen selkätutkimusseuran vuosittain jaettavan ISSLS Prize -palkinnon tutkimuksesta, jossa selvitettiin nk. Modic-muutoksia selkärangan nikamissa. Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa Modic-muutosten olevan yhteydessä arkielämää hankaloittavaan, toimintakykyä heikentävään selkäkipuun.

Palkittu tutkimus on nimeltään Vertebral endplate (Modic) change is an independent risk factor for episodes of severe and disabling low back pain. Se on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lontoon King’s Collegen kanssa.

Modic-muutokset sijaitsevat selkärangan nikamien hohkaluussa ja näkyvät vain magneettikuvissa signaali-intensiteetin muutoksina. Ne esiintyvät yleensä selkärangan kulumamuutosten, kuten välilevyrappeuman tai -pullistuman, yhteydessä. Tarkkaa syytä niiden kehittymiselle ei tunneta, mutta ne ovat ainakin osittain perinnöllisiä.

Modic-muutokset voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin ja etenkin lannerangassa sijaitsevan tulehduksellisen alatyypin on todettu olevan yhteydessä alaselkäkipuun. Tutkimuksessa Modic-muutosten todettiin olevan yhteydessä kovaan alaselkäkipuun, joka vaikeuttaa muun muassa pukemista, kävelyä tai portaiden nousua. Tätä Modic-muutosten yhteyttä kovempaan, päivittäisiä toimia vaikeuttavaan selkäkipuun ei ole aikaisemmin tutkittu.

Tutkitut henkilöt koostuivat englantilaisen TwinsUK-aineiston vapaaehtoisista kaksosista ja olivat pääosin naisia. Suomalaisilla alaselkäkipupotilailla Modic-muutoksia on todettu noin 20–50 prosentilla.

”Päätimme osallistua kilpailuun mielenkiinnosta. Tämän tutkimukseni sekä väitöskirjani ohjaajat Jaro Karppinen Oulun yliopistosta ja Frances Williams King’s Collegesta rohkaisivat osallistumaan kilpailuun. Koko tutkimusryhmän, ja etenkin ohjaajieni, työpanos on ollut merkittävä ja palkinto kuuluukin koko ryhmälle. Suomalainen Selkätutkimusseura ja Oulun yliopiston tutkijakoulu ovat myös avustaneet kansainväliseen konferenssiin osallistumisessa”, Juhani Määttä kertoo.

The International Society for the Study of the Lumbar Spine, ISSLS, jakaa palkintojaan vuosittain kolme kappaletta eri sarjoissa. Palkinnot jaetaan ISSLS:n järjestämässä jokavuotisessa konferenssissa, joka pidetään tänä vuonna 8. –12.6. San Franciscossa. ISSLS -seura on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on koota yhteen selkätutkijat ympäri maailmaa.

Viestintäpalvelut
 

Viimeksi päivitetty: 9.6.2015