Akatemia nimittänyt 7 akatemiatutkijaa ja 10 tutkijatohtoria Oulun yliopistoon

Suomen Akatemian toimikunnat ovat nimittäneet Oulun yliopiston tutkijoita akatemiatutkijoiksi ja tutkijatohtoreiksi.

Akatemiatutkijoiksi kaudelle 1.9.2015–31.8.2020 on nimitetty:

Biotieteiden ja ympäristön tutkimus

Tanja Pyhäjärvi aiheenaan haploidin valinnan evolutionääriset seuraukset paljassiemenisillä kasveilla (rahoitus 434 485 e)

Rajaram Venkatesan aiheenaan rasvahappojen beta-oksidaatioreitin kolmitoiminen entsyymi (TFE): rakenne, alayksikköjen järjestäytyminen sekä substraattikanavointi ja –spesifisyys (rahoitus 434 485 e)

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus

Anna-Kaisa Salmi aiheenaan ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa (rahoitus 434 485 e)

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Mehdi Bennis aiheenaan kontekstitietoinen resurssien hallinta ja 5G heterogeeniset verkot (rahoitus 434 485 e)

Satu Ojala aiheenaan metallioksidien sähköisten ominaisuuksien ja pintareaktioiden samanaikainen tutkiminen sovelluksena VOC-yhdisteiden mittaaminen ja hyötykäyttö (rahoitus 434 485 e)

Ville-Veikko Telkki aiheenaan ultranopea moniulotteinen Laplace-NMR (rahoitus 434 485 e)

Terveyden tutkimus

Lari Lehtiö aiheenaan ADP-ribosyylitransferaasien inhibiittorit kemiallisina koettimina ja lääkeaineina (rahoitus 434 485 e)

Tutkijatohtoreiksi kaudelle 1.9.2015–30.8.2018 on nimitetty:

Biotieteiden ja ympäristön tutkimus

Laura Härkönen aiheenaan kalastuksen ekologiset ja evolutiiviset vaikutukset (rahoitus 278 450 e)

Katharina Palmer aiheenaan arseenin ja antimonin mikrobiologia kaivosvesien puhdistuskenttinä käytetyillä luonnonsoilla (rahoitus 257 070 e)

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus

Juha Joenväärä aiheenaan institutionaaliset sijoittajat, johdannaissopimukset ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntö (rahoitus 279 990 e)

Marko Jouste aiheenaan monitasoisten musiikkiperinteiden historialliset käännekohdat Suomen kolttasaamelaisilla (rahoitus 268 060 e)

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Simo Hosio aiheenaan joukkoutetut henkilökohtaisen päätöksenteon tukijärjestelmät (rahoitus 270 360 e)

Janne Janhunen aiheenaan kehittyneet omaenergiset langattomat sensorit (rahoitus 276 950 e)

Jussi-Pekka Jansson aiheenaan erittäin tarkka monikanavainen aika-digitaalimuunnin (rahoitus 283 280 e)

Gabriela Lorite aiheenaan biofunktionalisoituihin hiilinanoputkiin perustuva kolmedimensioinen hierarkinen tukimateriaali luu- ja rustokudostekniikkaan (rahoitus 262 170 e)

Terveyden tutkimus

Miia Kovalainen aiheenaan usean peptidilääkkeen samanaikaisen viikoittaisen annostelun mahdollistava lääkkeiden saattomenetelmä (rahoitus 272 540 e)

Renata Prunskaite-Hyyryläinen aiheenaan uudet kivesspesifiset geenit miesten hedelmättömyyden ja ehkäisyn tutkimuksessa (rahoitus 280 000 e)

 

Viestintäpalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 11.6.2015