Akatemialta rahoitusta sosiaalisen vuorovaikutuksen ja energiajärjestelmän tutkimukseen

Kolme kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen hanketta Oulun yliopistosta on saanut Suomen Akatemian rahoituksen.

Professori Pentti Haddington tutkii nk. monitoimintaa (multitasking) ja sosiaalista vuorovaikutusta uudesta näkökulmasta: miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään samalla, kun he tekevät montaa asiaa yhtä aikaa. Kohteena ovat tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kielenkäyttö ja kehollinen toiminta arjen ja työn monitoimintatilanteissa. Aineistona käytetään videoituja vuorovaikutustilanteita ja menetelmänä keskustelunanalyysia. Hanke sai 600 000 euron rahoituksen neljäksi vuodeksi.

Yliopistonlehtori Tiina Keisanen tutkii hankkeessaan, mitä luonto merkitsee ihmisille ja miten ihmiset käyttävät kieltä ja toimivat yhdessä erilaisissa tilanteissa luonnossa. Tutkimuksessa tarkastellaan liikkeessä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä ohjausta ja oppimista arkisissa tilanteissa. Aineistona ovat videotaltioinnit, etnografiset havainnot, haastattelut ja saatavissa olevat materiaalit. Menetelminä ovat etnometodologinen keskusteluanalyysi ja neksusanalyysi. Hanke sai 600 000 euron rahoituksen neljäksi vuodeksi.

Professori Rauli Svento tutkii hankkeessaan, miten tulevaisuuden joustava energiajärjestelmä muuttaa sääntelyn vaatimuksia, markkinamallien hinnoittelusääntöjä ja arvon muodostusta markkinoilla. Hankkeessa muun muassa yhdistetään hajautetun markkinan malli pohjoismaisen sähkömarkkinan simulointimalliin, jotta voidaan tehdä dynaamisten markkinamallien politiikka- ja vaikuttavuusanalyyseja. Tavoitteena on luoda dynaaminen sääntelykehikko, jolla mahdollistetaan siirtyminen joustavaan ja tehokkaaseen tulevaisuuden sähköjärjestelmään. Hanke sai noin 200 000 euron rahoituksen kolmeksi vuodeksi.

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 12.6.2015