Lukuinto-hankkeesta myönteisiä tuloksia

Lukuinto-ohjelmasta saatujen alustavien tulosten mukaan lukemisesta pitäminen on lisääntynyt erityisesti 0–2-luokkalaisilla. Samoin poikien asenne lukemiseen on muuttunut myönteisemmäksi: syksyllä 2013 pojista 56 prosenttia vastasi nauttivansa lukemisesta ja keväällä 2015 luku oli noussut 73 prosenttiin.

Lukuinnon vaikuttavuutta tutkitaan seurantatutkimuksella, jossa on mukana yli 1200 oppilasta.

Verrattaessa vuoden 2012 lainaustilastoja vuoden 2014 tilastoihin lasten ja nuorten kirjojen lainaus lisääntyi hankkeen pilottikunnissa keskimäärin neljä prosenttia, kun se koko maassa kasvoi 0,8 prosenttia. Lukuinto-toiminta laajeni useissa pilottikunnissa koko kuntaan ja yli kuntarajojen. Lukuinnossa mukana olleiden oppilaiden määrä kohosi n. 15 000:een.

Alustavien tulosten mukaan opettajien ja kirjastoammattilaisten erilainen kokemus- ja koulutustausta antavat hedelmällisen pohjan yhteistyölle, uusille toimintatavoille ja tiedon jakamiselle. Lukuinto-vuosien aikana järjestetyt koulutukset lukumotivaatiosta ja monilukutaidosta ovat parantaneet koulun ja kirjaston yhteistyötä ja rohkaisseet resurssien yhteiselle hyödyntämiselle.

Tuloksissa on havaittavissa myös, että lukemisen monipuolisuus korreloi myönteisen lukemisasenteen kanssa. Lukemisasenne oli sitä myönteisempi, mitä enemmän valinnan vapautta oppilailla oli ja mitä aktiivisemmin he suosittelivat kirjoja toisilleen. Pilotointivuoden aikana lukevien ystävien merkitys lukuinnon lisääjänä vahvistui.

Lapsille ja nuorille tulee tarjota monipuolisesti tekstejä. Erityisesti poikien lukutaidosta ollaan huolissaan, mutta on huomattava, että pojat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Maahanmuuttajien ja erilaisten oppijoiden lukutaitoon on kiinnitettävä huomiota näiden omista lähtökohdista käsin.

Hanke on tuottanut verkkoon Lukuinto-ideapankin ja Lukuinto-oppaan, joka jaetaan kaikille Suomen kouluille ja kirjastoille. Lukuinto-ohjelman työryhmä lopettaa toimintansa 30.6.2015.

Lukuinto-ohjelman toteuttivat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta vuosina 2012–2015. Tavoitteena oli 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten lukutaitojen kehittäminen koulujen, kirjastojen ja kotien kanssa.

Lukuinto-teemavuotta vietettiin lukuvuonna 2014–2015. Teemavuoden suojelija oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Lukuinto-lähettiläinä toimivat Aleksi Delikouras, Siri Kolu ja Agneta Möller-Salmela.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa Lukuinto-ohjelman loppuraportin syksyllä 2015.

Lukuinto-hanke verkossa.

Viestintäpalvelut

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2015