Uusi työkalu syöpälääkkeiden kehitykseen

Syöpätutkimuksen ja translationaalisen lääketieteen yksikön Prof. Tuula Salon johtama tutkimusryhmä on kehittänyt ensimmäisen ihmisperäisen solujen kolmiulotteiseen (3D) kasvatukseen soveltuvan mallin. Siitä kehitetään uutta liiketoimintaa puolitoista vuotta kestävässä Tekesin TUTLI-rahoitteisessa projektissa, joka alkaa elokuussa.

Tällä hetkellä prekliinisessä lääkekehitysvaiheessa käytettävät työkalut ennustavat huonosti lääkeaihioiden tehoa myöhemmissä kliinisissä tutkimuksissa. Vain noin joka kymmenes lääkeaihio läpäisee kaikki kliiniset vaiheet ja noin puolet potilastutkimusten epäonnistumisista johtuu lääkeaineen tehon puutteesta.

Nyt kehitettävä ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden erottaa toimivat lääkeaihiot tehottomista entistä aikaisemmassa vaiheessa tuoden säästöjä lääkekehityskustannuksiin.

Tällä hetkellä soluja kasvatetaan hiiren syöpäkasvaimesta eristetyllä kasvualustalla. Se ei kuitenkaan vastaa ihmiskudoksessa vallitsevia olosuhteita.

Kehitettävässä ratkaisussa hyödynnetään ihmisen hyvänlaatuista kohdun myoomakasvainta. Sillä on kuitenkin useita pahanlaatuisen kasvaimen ominaisuuksia, minkä ansiosta siitä saatava 3D-kasvualusta soveltuu hyvin muun muassa syöpälääkkeiden testaukseen. Ihmiskudosta jäljittelevän mallin avulla on myös mahdollista korvata osa lääkekehityksessä käytettävistä eläinkokeista.

Projektin tutkimusosiosta vastaavat prof. Tuula Salo ja FT Meeri Sutinen. Kaupallistamisosiota vetää yliopiston ulkopuolelta tuleva TkT Jari Rautio, jolla on life science alan startup-yrittäjyyskokemusta.

 

Maarit Jokela / Innovaatiopalvelut

Viimeksi päivitetty: 26.6.2015