Arkkitehtuurin tiedekunta tutkimusosapuolena SenCity-hankkeessa

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on mukana kaksivuotisessa SenCity-ryhmähankkeessa, jossa hankkeen kaupungit tarjoavat aidoissa kaupunkiympäristöissä olevia älykkään valaistuksen pilotointikohteita yritysten testattavaksi.

Ryhmähankkeen tavoitteena on luoda valaistus-infrasta palvelualusta, joka luo mahdollisuudet älykkäästi ohjatulle valaistukselle ja uusille innovatiivisille ja käyttäjälähtöisille palveluille. Palvelualustan älykkyys ei rajoitu pelkkään valaistuksenohjaukseen, vaan sillä tavoitellaan myös muita, esimerkiksi opastavia tai tiedottavia palveluja, jotka perustuvat kaupunkitilasta kerättyyn dataan.

Kokonaisuuden sitoo yhteen tutkimusosapuolten keskeinen rooli pilottien sisällön ja toteutuksen suunnittelussa, käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa ja teknologiaselvityksissä. Arkkitehtuurin tiedekunta suunnittelee ja testaa pilottien visuaalisen ja toiminnallisen toteutuksen loppukäyttäjien eli kaupunkilaisten kannalta. VTT vastaa pilotoinnin teknisestä tuesta sekä sensoroinnin tutkimuksesta ja kehityksestä ulko-olosuhteissa.

SenCity-hankkeen toteuttamat koeasennukset luovat mahdollisuuksia uudenlaisten kaupunki-dataan perustuvien palvelujen kehittämiselle ja tekniselle testaukselle myös tulevaisuudessa. Kaupungeista hankkeessa ovat mukana Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere ja yritysosapuolina C2 SmartLight, Karlux, Nokia, Tehomet ja Valopaa.

SenCity-hanke saa rahoitusta TEKESin Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmasta ja kuuluu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teeman alle. Arkkitehtuurin tiedekunnasta vastuullisena johtajana toimii yliopisto-opettaja Henrika Pihlajaniemi.

Tekesin tiedote hankkeesta.

 

Henrika Pihlajaniemi/arkkitehtuurin tiedekunta

Viimeksi päivitetty: 6.10.2015