Selvitys: Digitalisoituminen puolittaa terveyskeskusten määrän sote-alueilla

Sitran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmän tuoreen selvityksen mukaan digitalisaatio voi vähentää nykyisten terveyskeskusten määrän puoleen vuoteen 2025 mennessä. Muutos ei heikennä juurikaan palvelujen saatavuutta, koska palveluja tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa uudella tavalla verkon välityksellä mm. etälääkäripalveluina ja omahoitopalveluina sekä logistiikan kehityksen kautta.

Geoinformatiikan professorin Jarmo Rusasen mukaan digitalisaation ja logistiikan kehityksen vaikutus tarvittavien palvelupisteiden määrään ei myöskään vaikuta ratkaisevasti tulevien sote-alueiden määrään tai aluejakoon. Hallituksen pitäisi päättää sote-alueiden määrästä lokakuun loppuun mennessä.

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä on laskenut, millaiset olisivat sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden kannalta optimaaliset vaihtoehdot sote-alueiksi viiden, kymmenen ja viidentoista alueen malleilla. Mukana on myös arvio tarvittavien palvelupisteiden määrän muutoksesta vuoteen 2025 mennessä.

”Vuodelle 2025 hahmoteltujen palvelupisteiden määrä ja sijainti perustuu siihen, miten palveluiden saavutettavuus kärsii kaikkein vähiten asiakkaiden näkökulmasta”, Rusanen kertoo.

Oulun yliopisto selvitti vaihtoehtoja sote-alueiksi (kartta) 9.9.2015

Sitra: Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa 14.10.2015

 

Viestintäpalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 15.10.2015