Koneiden internet tulee – mikä muuttuu?

Lyhyessä ajassa informaatioteknologian kehitys on muokannut rajusti päivittäistä arkiympäristöämme. Muutoksen vaikutukset ulottuvat teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Käynnissä olevaa digitalisaatiota ei voi enää pysäyttää.

Tulevaisuudessa koneet ja laitteet keskustelevat yhä enemmän itsenäisesti keskenään. Koneiden internet (IoT) on kyseessä, kun esineet verkon välityksellä esimerkiksi lähettävät ajantasaista käyttödataa, raportoivat huoltotarpeesta tai tilaavat varaosia itselleen.

Tekniikan päivillä Oulun yliopistossa 30.10. järjestettävän Koneiden internet -seminaarin pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen pk-yritykset. Näkökulma on vahvasti yrityslähtöinen ja koneiden internetiä tarkastellaan käytännön esimerkein.

Kokemusta ja näkemystä

Seminaarissa ääneen pääsevät yritykset, joissa koneiden internetin mahdollisuudet on tunnistettu ja joissa ollaan etujoukoissa sitä soveltamassa.

”Oulussa on paljon Nokia-pohjaista sulautettujen laitteiden osaamista. Tänne on syntynyt merkittäviä yrityksiä, jotka hyödyntävät tätä osaamista luodessaan edistyksellisiä tuotteita ja menetelmiä. Erinomainen esimerkki niistä on seminaarissa mukana oleva Haltian”, kertoo ohjelman koonnut dekaani Jukka Riekki Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen taustoittaa Outotecin strategisia valintoja ja antaa esimerkkejä Outotecin IoT-ratkaisuista. Outotec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen suuryritys, pörssiyhtiö, joka on tehnyt pioneerityötä koneiden internetin soveltamisessa.

Tietoturva on seikka, joka nousee väistämättä esiin koneiden internetistä puhuttaessa. Tietoturvalaitteita ja -ohjelmistoja valmistavan F-Securen johtaja Janne Järvinen kertoo, miten hän näkee koneiden internetin tulevaisuuden turvallisuusnäkökulmasta.

Yhteistyöllä alkuun

Seminaarissa esittäytyvä Hilla-hankekokonaisuus mahdollistaa jo verrattain pientenkin yritysten mukaan lähdön t&k-toimintaan. Hilla-hankkeissa tutkimusta rahoitetaan liiketoiminnan näkökulmasta, jolloin tuloksia voidaan odottaa nopeastikin.

Seminaarin yhteydessä ovensa avaava työpajaympäristö FabLab Oulu voi tarjota pienillekin yrityksille mielenkiintoisia väyliä uusien innovaatioiden tekemiseen ja soveltamiseen.

Avoimessa ja hyvin varustellussa FabLab-ympäristössä yritys voi yhteistyössä yliopiston tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden mahdollisten kumppaneiden kanssa innovoida ja rakentaa edullisesti laitteiden prototyyppejä.

Yritykset voivat myös tarjota FabLabiin aiheita, joiden parissa työskennellessään opiskelijat ansaitsevat opintopisteitä tai saavat lopputyön suoritetuksi.

FabLab Oulun projektipäällikkö Jani Ylioja pitää koneiden internetiä mitä sopivimpana kohteena FabLab-toiminnalle.

”Parhaiten FabLab-konseptiin sopivat monitieteiset aiheet, joissa eri opintosuuntien opiskelijat työskentelevät yhdessä valmistaakseen prototyypin. Fab Foundationia ja FabLabeja tukevat muun muassa Chevron, SolidWorks, Cisco Autodesk ja ShopBot, jotka näkevät mahdollisuuksia digitaalisen valmistuksen yleistymisessä.”

Koneiden internet -seminaari järjestetään Oulun yliopiston Saalastinsalissa 30.10. kello 12 alkaen. Seminaari on avoin ja maksuton kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/2976042A3883E2EA.par

 

Eija Pajunen/tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

 

Viimeksi päivitetty: 19.10.2015