Teknologiateollisuus ry:ltä 1,5 miljoonan euron lahjoitus

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa Oulun yliopistolle. Yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa lahjoituksen arvo nousee 6 miljoonaan euroon.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan Oulun yliopistolla on painopistealueina useita teknologiateollisuudelle tärkeitä osaamisalueita.

”Erityisesti haluamme tässä yhteydessä nostaa esille Oulun yliopiston keskeisen roolin kestävän kaivannaisteollisuuden, metallien jalostuksen ja materiaaliteknologian tutkimuksessa, innovaatioyhteistyössä ja osaajien saatavuuden varmistamisessa Suomessa”, toimitusjohtaja Jorma Turunen kertoo.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki on erityisen iloinen, että myös monitieteinen yliopisto on saanut merkittävän lahjoituksen teknologiateollisuuden keskeiseltä vaikuttajataholta.

”Se osoittaa, että Oulun yliopiston monitieteistä kokonaisuutta, jossa tekniikan alan koulutus, tutkimus, innovaatiotoiminta sekä yhteistyö yritysten kanssa ovat merkittävässä roolissa, arvostetaan Suomessa. Olemme tästä tunnustuksesta ja lahjoituksesta todella kiitollisia”, Niinimäki sanoo. 

Teknologiateollisuus ry teki kaikkiaan yhteensä 11 M€ lahjoituksen yliopistoille. 11 miljoonan euron lahjoituksesta Aalto-yliopisto sai 5 miljoonaa euroa, Tampereen teknillinen yliopisto 3 miljoonaa euroa ja Oulun yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto molemmat 1,5 miljoonaa euroa.

Oulun yliopiston varainhankintakampanjassa on koossa tällä hetkellä 4,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 6 miljoonaa euroa vuoden 2017 heinäkuuhun mennessä.

Viimeksi päivitetty: 31.5.2016