Koneen Säätiöstä 15 apurahaa Oulun yliopistoon

Viisitoista Oulun yliopiston tutkijaa tai tutkimusryhmää on saanut apurahan Koneen Säätiöstä. Oulun yliopistoon myönnettyjen apurahojen yhteisarvo on 576 150 euroa.

Yhteensä säätiö jakoi tieteen, taiteen ja kulttuurin rohkeille avauksille 22 miljoonaa euroa. Apurahan sai vajaat 10 prosenttia hakijoista. Myönnetyistä apurahoista 70 prosenttia suuntautui tutkimukseen, 7 prosenttia tieteen yleistajuistamiseen ja 20 prosenttia taiteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi tutkimusta tuettiin Kielen kuvaus -teemahaussa (3 prosenttia).


Myönnetyt tutkijastipendit:

Jukka Forsman FT, dos. 42 000 euroa: Lajienvälisten vuorovaikutusten diversiteetti: puuttuva tekijä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä

Ehsan Hassani Nezhad Gashti PhD Candidate 28 320 euroa: Geothermal energy in pile foundations: Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa)

Marika Hyttinen FM 28 320 euroa: Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n. 1650–1850

Anna Laine, dos. 42 000 euroa: Kasvien toiminnalliset ominaisuudet ympäristön muutosten indikoijina ja välittäjinä hiilirikkaassa suoekosysteemissä

Anni Magga-Eira FM, porotalousyrittäjä 28 320 euroa: Sosio-onomastinen tutkimus Sallivaaran ja Lákkonjárga -paliskuntien pohjoissaamenkielisistä paikannimistä

Helena Parkkila KM 28 320 euroa: Väkivallattomuuden ja kuulumisen mahdollisuudet ja haasteet – Tutkimus pohjoissuomalaisissa lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kokemuksista

Aira Pohjanen FM 28 320 euroa: Sukupuolivähemmistöjen informaatiokäyttäytyminen ja tiedon tarpeet

Samu Sarviaho FM 28 320 euroa: Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä

Han Thuc Tran PhD 32 400 euroa: Inequality of Ecological Footprint in Finland – In search of sustainable limits of consumption and sustainable well-being

Helena Tukiainen FM 28 320 euroa: Geodiversiteetin käyttö biodiversiteetin kartoituksessa ja arvioinnissa

Jenni Ylä-Mella TkL 32 400 euroa: Kestävän energian ja cleantech-sovellusten kierrätyksen haasteet: Loppuvatko kriittiset materiaalit?

Henni Ylänne FM 28 320 euroa: Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset subarktisten ekosysteemien hiilivarastoihin

 

Tutkimushankkeisiin myönnetyt apurahat:

Jaana Jurvansuu PhD 85 000 euroa: Pitkäaikaisen radioaktiivisen säteilyn vaikutus Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuusalueen metsämyyrien viruskantaan: virusten monimuotoisuus ja geneettinen muuntelu

Jari Okkonen dos. ja työryhmä 64 055 euroa: Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa

Petteri Pietikäinen prof. ja työryhmä 51 735 euroa: Mielenterveys, lääketiede ja yhteiskuntasuunnittelu 1900-luvun Suomessa.

www.koneensaatio.fi

 

Viestintäpalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 8.12.2015