Tohtoriosaamista terästeollisuuteen

Oulun yliopisto osallistuu yhteiseurooppalaiseen hankkeeseen, jossa koulutetaan tohtoritason tutkijaosaamista terästeollisuuden palvelukseen. Projektissa Oulun yliopistoon rekrytoidaan kolme ulkomaista tutkijaa, saksalaiseen Weierstrass Instituuttiin kolme, teräsyhtiö SSAB:hen yksi sekä norjalaiseen induktiolaitevalmistaja EFD Induction:iin yksi tutkija. Hankkeessa on mukana myös Outokumpu Stainless Oy.

Tutkijat suorittavat tohtorin tutkinnon 3-4 vuotisen projektin aikana. Tutkimusaiheet ovat projektiin osallistuvien teollisuusyritysten ja akateemisten osapuolten yhdessä suunnittelemia. Kukin tutkija työskentelee puolet ajasta siinä yrityksessä, jonka toimintaan liittyen hän tekee väitöstutkimustaan. Neljä tutkijaa väittelee Oulussa ja neljä Berliinissä.

Hankkeeseen osallistuu Oulun yliopistosta professori David Porterin johtama materiaalitekniikan ryhmä ja professori Timo Fabritiuksen johtama prosessimetallurgian ryhmä. Materiaalitekniikan ryhmässä tutkimus on suuntautunut erityisesti suurlujuusteräksiin ja ruostumattomiin teräksiin, niiden valmistusmenetelmiin, ominaisuuksiin ja käyttöön. Prosessimetallurgian tutkimusryhmä tekee metallien valmistukseen sekä muihin korkealämpötilaisiin prosesseihin liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset hyödyntävät tutkimustuloksia omassa teollisessa ja kaupallisessa toiminnassaan. Akateemiset osapuolet hyötyvät julkaisujen ja väitösten muodossa. Myös alan kansainvälinen yhteistyö vahvistuu.

Projektihanke MIMESIS (Mathematics and Materials Science for Steel Production and Manufacturing) on osa European Industrial Doctorate –ohjelmaa ja EU:n Horizon 2020 -rahoitusohjelmaa. Oulun yliopiston osuus saadusta noin 2,1 M€:n rahoituksesta on noin 0,8 M€. Horizon 2020 -rahoitusohjelmalla EU pyrkii luomaan uusia tieteen ja teknologian läpimurtoja sekä auttamaan niiden kaupallistamisessa.

 

Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 17.12.2015