Uudet menetelmät parantavat ympäristövaikutusten arviointien laatua

Uudet menetelmät helpottavat hankkeiden merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamista, järjestelmällistä arviointia ja tulosten esittämistä havainnollisesti. Ne parantavat myös kansalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia sekä ymmärrystä hankkeista ja niiden ympäristövaikutuksista.

Menetelmät syntyivät juuri päättyneessä SYKEn johtamassa IMPERIA-hankkeessa ja ne ovat sovellettavissa kaiken tyyppisiin ympäristövaikutusten arviointeihin. Hankkeen toteuttivat SYKEn kanssa Oulun ja Jyväskylän yliopistot, Ramboll Oy ja SITO Oy.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa yksi suurimmista haasteista on vertailla ja suhteuttaa toisiinsa monia hyvin erityyppisiä luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja tunnistaa, mitkä niistä ovat merkittäviä. IMPERIA-hankkeessa kehitetty uusi ARVI-menetelmä ja sitä tukeva työkalu ohjeistoineen mahdollistavat sen, että eri vaikutuksia arvioivat asiantuntijat noudattavat yhdenmukaisia periaatteita ja raportoivat arvioinnin päättelyketjut havainnollisesti.

ARVI-menetelmä on jo käytössä suurimmissa konsulttitoimistoissa ja sitä on sovellettu kahdeksassa laajassa YVA-hankkeessa kuten Suomen ja Viron välisessä maakaasuputken YVAssa (Balticconnector) vuonna 2015 ja Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisäämisen YVAssa vuonna 2014.

Hyvin toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) säästää ympäristöä ja resursseja sekä sujuvoittaa hankkeen suunnittelua, lupaprosessia ja toteutusta. Ympäristövaikutusten arviointeihin kohdistuu suuria ja osin ristiriitaisia odotuksia, joihin voidaan nyt vastata paremmin.

Tiedote hankkeen tuloksista SYKEn sivulla

Hankkeen tulokset julkaisussa

Hankkeessa tuotettu aineisto ja ARVI-työkalu


Viestintäpalvelut

Viimeksi päivitetty: 15.1.2016