Yliopistolähtöinen Meoline Oy mittaa reaaliaikaisesti pieniä metallipitoisuuksia teollisuuden vesistä

Oulun yliopistoon kuuluvan Kajaanin yliopistokeskuksen tutkimusryhmä on kehittänyt pieniä metallipitoisuuksia mittaavan laitteen ja pilotoinut sitä kaivosteollisuudessa. Syntynyt innovaatio kaupallistetaan uuden start-up -yrityksen Meoline Oy:n kautta tavoitteena kehittää mittalaite globaaleille markkinoille.

Metallipäästöt kuormittavat vesistöjä. Metallipitoisuuksien säännöllisellä mittaamisella päästöjä voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi. Lisäksi tavoitteena niin asiakkailla kuin yrityksellä on luoda ns. early warning -konsepti, jossa hälytys lähtee välittömästi, kun pitoisuus ylittää asetetun rajan. Laitteessa ja palvelukonseptin luonnissa otetaan huomioon myös laitteen toimintavarmuuteen, huollettavuuteen ja ylläpitoon liittyvät tekijät, jotka ovat monissa jatkuvatoimisissa ympäristömittauksissa haasteita.

Nyt käytössä on prototyyppi, joka toimii Suomen vaativassa arktisessa ilmastossa. Sille on löytynyt kiinnostuneita loppukäyttäjäasiakkaita teollisuuden ja viranomaisten piirissä myös ulkomailta. Laitteisto kykenee mittaamaan jopa mikrogramma per litra pitoisuuksia metalleja erilaisista vesistä.

Tehdyissä kartoituksissa samankaltaista, vaativissa olosuhteissa toimivaa reaaliaikaista mittausta, ei ole vielä markkinoilla. Teollisuuden kiinnostus loppukäyttäjäasiakkaina on kasvanut, koska tarpeet ja lainsäädäntöön liittyvät vaatimukset kasvavat koko ajan.

Prototyypistä kehitetään yrityksessä kaupallinen mittalaite vuoden 2016 aikana ja ensimmäisillä pilottiasiakkailla laitteistot ovat käytössä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tutkimusta on tehty Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoituksella. Kaupallistamisen valmistelussa hyödynnettiin CEMIS Business Development -yksikköä. Yrityksessä on kajaanilaisia ja sotkamolaisia osakkaita.

Viestintäpalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 2.2.2016