Tekniikan Akatemiasta eniten apurahoja Oulun yliopistoon

Oulun yliopisto on suurin saaja Tekniikan Akatemian apurahamyönnöissä tänä keväänä. TAF myönsi Oulun yliopistossa tehtävään tekniikan alan tutkimukseen kaikkiaan 340 900 euroa. Apurahan tai palkinnon sai 37 Oulun yliopiston tutkijaa. Toiseksi eniten apurahoja myönnettiin Aalto-yliopistoon, 190 185 euroa.

Yhdeksän säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakoi yli 1,4 miljoonaa euroa apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Saajia on kaikkiaan 165.


Apurahan saajat Oulun yliopistossa:

Hintikka, Mikko DI 4000 euroa, kannustinapuraha, Walter Ahlströmin säätiö

Iljana, Mikko diplomi-insinööri 4000 apuraha, Rautamalmipellettien metallurgisten ominaisuuksien kehittäminen, Walter Ahlströmin säätiö

Ilmola, Joonas tekniikan diplomi-insinööri 4000 apuraha, Temper valssauksen työvalssin litistymän ja valssikidan elastis-plastisten ilmiöiden tutkiminen FEM-laskennalla valssausprosessin laadun ja saannin parantamiseksi, Walter Ahlströmin säätiö

Khalid, Muhammad M.Sc. (Tech.) Environmental Engineering 4000 apuraha, Metallien talteenotto teollisuuden jätevirroista, Walter Ahlströmin säätiö

Kisko, Anna diplomi-insinööri, 4000 apuraha, väitöskirjatyöhön ”Microstructure and properties of reversion treated low-Ni high-Mn austenitic stainless steels”, Walter Ahlströmin säätiö

Kokkoniemi, Joonas diplomi-insinööri, 3500 apuraha, Nanoscale Sensor Networks, Walter Ahlströmin säätiö

Lanz, Brigitte yliopistopedagogiikka, 3000 apuraha, Väitöskirja: Generation of high peakpower (1–50 Watt) picosecond-range single optical pulses with current pulse pumped GaAs–AlGaAs laser diode structures – gain-switching and Q-switching approach, Walter Ahlströmin säätiö

Paso, Tuomas DI, 5000 apuraha, Medium Access Control Protocols for Wireless Healthcare Scenarios, Walter Ahlströmin säätiö

Raatikainen, Ville diplomi-insinööri, 4000 apuraha, Spatio/temporaalinen ICA ultranopeassa MREG-kuvauksessa (väitöstutkimus), Walter Ahlströmin säätiö

Schuss, Christian diplomi-insinööritutkinto, 3000 apuraha, Energian keräys uusiutuvista energianlähteistä, Walter Ahlströmin säätiö

Sulasalmi, Petri filosofian maisteri, 3000 apuraha, Kuonan pisaroitumisen ja kuonan pelkistyksen mallintaminen CAS-OB prosessissa, Walter Ahlströmin säätiö

Tervo, Oskari diplomi-insinööri, 4000 apuraha, Energiatehokas keilanmuodostus solukkoverkoissa, Walter Ahlströmin säätiö

Tolvanen, Jarkko diplomi-insinööri 4000 apuraha, Uudet elektroniikan sovellukset hyödyntäen vaahtomateriaalien funktionaalisuutta, Walter Ahlströmin säätiö

Guo, Fangfang M phil geotieteet, 9600, Constrain the prospectivity for Ni-PGE and gold deposits using noble metals of mafic lavas and dykes in Finland and neighbouring Russian Karelia.

Hartmann, Robert M. Sc., 22 000, geotieteet, Uusien selluloosapohjaisten kemikaalien kehitys mineraalien prosessointiin, K.H. Renlundin säätiö

Huhta, Anne FM, 4800, geotieteet, Magnesiumoksidin muodostuminen karbonaattivuolukivessä, K.H. Renlundin säätiö

Kärenlampi, Kimmo FM, 13 000, geotieteet, Genesis and utilization of the Otanmäki Nb-REE mineralization in Central Finland, K.H. Renlundin säätiö

Leiviskä, Tiina TkT, 10 000, geotieteet, Vanadiinin poistaminen kaivosvesistä ja saastuneista luonnonvesistä geologisilla materiaalilla (GEOVANA) K.H. Renlundin säätiö

Luolavirta, Kirsi FM, 12 000, geotieteet, Magmatic evolution of the Kevitsa igneous complex, northern Finland, and its relation to Ni-Cu-PGE mineralization, K.H. Renlundin säätiö

Luukkanen, Saija prof., 12 000, geotieteet, The Otanmäki Project, K.H. Renlundin säätiö

Maier, Wolfgang prof., 7000, geotieteet, Evaluating the prospectability for Ni-Cu-PGE ore deposits associated with high Mg-basalts in Finland: a noble metal study of the Kainuu, Kuusamo, Kiiminki and Lapland greenstone belts and comparison to global examples, K.H. Renlundin säätiö

Moilanen, Marko FM, 8000, geotieteet, Re-Os isotope study of the Sakatti Cu-Ni-PGE sulfide deposit northern Finland, K.H. Renlundin säätiö

Paasovaara, Niina FM, 22 000, geotieteet, Menetelmä mekaanisella rasituksella syntyneiden hiushalkeamien tunnistamiseen ja kohdistamiseen malmikappaleen mineraalien rajapinnoille, K.H. Renlundin säätiö

Paulick, Holger prof., 5000, geotieteet Hydrothermal alteration and genesis of the Vihanti massive sulfide deposit, K.H. Renlundin säätiö

Peltosaari, Olli DI, 20 000, geotieteet, Litiumkarbonaatin tuotantoprosessin tehostaminen, K.H. Renlundin säätiö

Peuraniemi, Vesa prof., 20 000, geotieteet, Kiimingin Kumpuselän Au-mineralisaatiovyöhykkeen jatkeiden rajaaminen Honkasenkankaalla ja Haukiputaan Vareputaankankaan-Sammakkosuon alueella, K.H. Renlundin säätiö

Rautjärvi, Heli DI, 20 000, geotieteet,  Soklin karbonaattipitoisen rapakalliomalmin prosessimineraloginen tarkastelu ja simulaattorin rakentaminen laboratoriomitan vaahdotuskokeiden tuloksista, K.H. Renlundin säätiö

Rämö, Jaakko dosentti, 25 000, geotieteet Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyötykäyttö, K.H. Renlundin säätiö

Tuisku, Pekka FT, 4000, geotieteet Raahe-Laatokka malmivyöhykkeen tektonisen kehityksen iänmääritys rakenteita leikkaavien juonien avulla, K.H. Renlundin säätiö

Tuomela, Anne DI, 25 000, geotieteet, Sakeutetun rikastushiekan läjittäminen kylmässä ilmastossa, K.H. Renlundin säätiö

Vasilopoulos, Mikael MSc. Student, 15 000, geotieteet Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits, K.H. Renlundin säätiö

Yliniemi, Juho FM, 22 000, geotieteet, Raskasmetallien stabilointi geopolymeereihin, K.H. Renlundin säätiö

Gomes, Julius Francis MSc, 3000, väitöskirjatutkimus, Foresighting SME business opportunities with business models in next generation mobile networks, HPY:n Tutkimussäätiö

He, Jiguang MSc, 3000, väitöskirjatutkimus, Lossy Forwarding over Wireless Sensor/Mesh Networks, HPY:n Tutkimussäätiö

Kien-Giang, Nguyen MSc, 3000, väitöskirjatutkimus Energy Efficient Resource Allocation for Multicell Multiuser Cooperative Transmission Systems with Limited Backhaul, HPY:n Tutkimussäätiö

Mohanani, Rahul MSc, 3000, väitöskirjatutkimus Implications of Requirements Engineering on Software Design: A Cognitive Insight, HPY:n Tutkimussäätiö

Tervo, Nuutti DI, 3000, väitöskirjatutkimus Radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmien massiivi MIMO -radiolähettimissä, HPY:n Tutkimussäätiö.

Tekniikan Akatemian tiedote.

Viimeksi päivitetty: 5.4.2016