Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jani Mäklin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan osasto
0294 482 710

Oppiaine

Elektroniikan materiaalit ja komponentit

Väitöstilaisuus

9.4.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Aihe

Hiilinanoputkista koostuvien kalvojen sähköiset ja termiset sovellukset

Vastaväittäjä

Dosentti Ari Alastalo, VTT

Toinen vastaväittäjä

Tohtori Asta Kärkkäinen, Suunto

Kustos

Professori Kristián Kordás, Oulun yliopisto

Hiilinanoputkikalvojen sähköiset ja termiset sovellukset

Väitöskirjan päätavoitteena on tutkia hiilinanoputkien toiminnollisuutta ja käytännöllisyyttä erilaisissa sovelluskohteissa. Nanoputkia tutkitaan kolmessa erityyppisessä sovelluskohteessa: kaasuanturisovelluksessa, sähköisissä kontaktirakenteissa sekä jäähdytyselementteinä. Työssä analysoidaan hiilinanoputkirakenteiden ominaisuuksia eri sovelluskohteissa sekä esitetään joitain käyttökelpoisia tekniikoita hiilinanoputkien integroimiseen olemassa oleviin tekniikoihin.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 3.3.2014