Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Maciej Julian Sobocinski

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Elektroniikan materiaalit ja komponentit

Väitöstilaisuus

19.12.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Aihe

Pietsosähköisten bulkrakenteiden upottaminen matalan lämpötilan yhteissintrattavaan keraamiin

Vastaväittäjä

Professori Leena Ukkonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Heli Jantunen, Oulun yliopisto

Pietsosähköisten bulk-rakenteiden integrointi edistyksellisiin keraamikoteloihin

Pietsosähköistä ilmiötä voidaan hyödyntää monipuolisesti muuttamaan mekaanista energiaa sähköiseksi energiaksi, ja päinvastoin. Pietsosähköisen ilmiön löytymisestä lähtien sen hyödyntäminen sovelluksissa on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla. Modernit pietsosähköiset laitteet vaativat usein kompleksisen koteloinnin suojaamaan niiden mekaanisia ja sähköisiä osia ja liitoksia sekä eristämään ne ympäristön vaikutukselta. Hyvä vaihtoehto koteloratkaisuiden toteuttamiseen on matalan lämpötilan yhteissintrattavat keraamit (LTCC).

Väitöstyössä tutkittiin ja kehitettiin uutta menetelmää pietsosähköisten bulk-elementtien integroimiseksi LTCC-rakenteisiin yhteissintrauksella sekä liimaliitoksella. Työssä tutkittiin yhteissintrauksen vaikutusta pietsosähköisen materiaalin ominaisuuksiin ja sen hyödyntämistä anturi-, aktuaattori-, energiankeräin- sekä mikrofluidistisen venttiilikomponenttien toteuttamisessa.

Väitöstyössä osoitetaan bulk-elementtien yhteissintrauksen olevan hyödyllinen tekniikka pietsosähköisten toiminnallisuuksien aikaansaamiseksi LTCC-rakenteisiin ja yhdessä liimaliitoksen kanssa sillä voidaan toteuttaa hyvin laajasti eri sovelluksia.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 11.12.2014