Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Alexander Karpenko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka
0294 480 000

Oppiaine

Laskennallinen fysiikka

Väitöstilaisuus

16.1.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Alkali-bromidimolekyylien elektronirakenteen tutkimus elektronispektroskopiaa ja relativistisia laskentamenetelmiä käyttäen

Vastaväittäjä

Professori Edwin Kukk, Turun yliopisto

Kustos

Professori Helena Aksela, Oulun yliopisto

Atomien, molekyylien ja nanoklustereiden, erityisesti suolojen, elektronirakenteen tutkimus

Väitöskirjassa on keskitytty erityisesti suolojen tutkimukseen. Höyrystetyistä suoloista on tutkittu miten niiden elektroniverhon rakenne käyttäytyy valon kohdistuessa niihin. Valolähteenä on käytetty kiihdytinpohjaista lähdettä, nk synkrotronia, ja mittaukset on tehty rekisteröimällä näytteestä irronneita elektroneja elektronispektrometria käyttäen. Kokeellisia tuloksia on mallinnettu laskennallisin menetelmin.

Väitöskirja on tehty Elektronispektroskopian (ELSP) ryhmässä. Ryhmällä on pitkät perinteet kaasujen ja höyryjen tutkimuksessa elektronispektroskopialla. Nykyään tutkimus on suuntautunut atomien, molekyylien ja nanoklustereiden elektronirakenteen ja -dynamiikan tutkimukseen.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2015