Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Pekka Siirtola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Sulautetut järjestelmät

Väitöstilaisuus

10.4.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Aihe

Ihmisen toimien tunnistaminen liikettä mittaavien anturien tietoon perustuen

Vastaväittäjä

Professori Barbara Hammer, Bielefeldin yliopisto, Saksa

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Menetelmiä ihmisen liikkeiden automaattiseen tunnistukseen anturitiedon avulla

Ihmiskehoon kiinnitetyistä liikettä mittaavista antureista, kuten kiihtyvyysantureista, saatavaa  tietoa voidaan käyttää ihmisten liikkeiden automaattiseen tunnistamiseen. Väitöskirjassa esitellään anturitietoon perustuvia käyttäjäriippumattomia hahmontunnistusmalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa erityyppisiä ihmisten toimia, kuten kävely ja juoksu. Tunnistusta on sovellettu kahteen eri alueeseen: arkitoimien tunnistamiseen älypuhelimella sekä toimien tunnistamiseen teollisessa ympäristössä. Molemmilla sovellusalueilla on omat erityisvaatimuksensa ja –haasteensa, joihin väitöskirja tarjoaa suunnitteluratkaisuja.

Liikkeen tunnistus älypuhelimen anturitiedosta on haastavaa esimerkiksi siksi, että puhelimen asento ja paikka voivat vaihdella. Myös puhelimen akun rajallinen kesto luo omat haasteensa. Tämän vuoksi tunnistus tulisi tehdä mahdollisimman kevyesti ja vähän virtaa kuluttavalla tavalla.

Teollisessa ympäristössä haasteet ovat toisenlaisia. Yksikin virheellinen tunnistus voi aiheuttaa suuren vahingon, kun tarkoituksena on tunnistaa esimerkiksi työvaiheiden oikea suoritusjärjestys kokoamislinjastolla. Teollisessa ympäristössä tavoitteena onkin tunnistaa toimet mahdollisimman tarkasti välittämättä siitä, kuinka paljon virtaa ja tehoa tunnistus vaatii.

Väitöskirjassa esiteltyjä uusia menetelmiä voidaan hyödyntää  esimerkiksi hyvinvointisovelluksissa ja –rannekkeissa sekä työntekijöiden opastamisessa uusiin tehtäviin. Menetelmien avulla voidaan myös mukauttaa älypuhelimen näkymä käyttäjän liikkeeseen perustuen.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 31.3.2015