Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Marko Orajärvi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos
0294 480 000

Oppiaine

Hampaiston kehitys ja oikomisoppi, hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Väitöstilaisuus

27.2.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A)

Aihe

Estrogeenin ja purentarasituksen vaikutus rotan leukanivelrustoon

Vastaväittäjä

Professori Stavros Kiliaridis, Geneven yliopisto, Sveitsi

Kustos

Professori Pertti Pirttiniemi, Oulun yliopisto

Estrogeenin ja purentarasituksen vaikutus leukanivelrustoon

Leukanivel on synoviaalinivel, joka liittää alaleuan kalloon. Alaleuan nivellisäkkeen eli kondyylin päässä oleva rustokerros toimii sekä kasvu- että nivelrustona. Purentavoimat välittyvät kondyylirustoon, ja kuormituksen määrä on riippuvainen ruoan kovuusasteesta. Kondyylirusto toimii kuormituksen vastaanottajana yhdessä nivelvälilevyn kanssa.

Purentaelimistön toimintahäiriöihin kuuluu laaja joukko patologisia tiloja, joihin liittyy kipua ja dysfunktiota purentaelimistössä. Potilaista suurin osa on naisia ja heillä on oireita sekä sairauden kliinisiä tunnusmerkkejä enemmän kuin miehillä. Sukupuolijakaumasta johtuen on arveltu, että naissukupuolihormoni estrogeenilla voisi olla vaikutusta leukanivelmuutosten patogeneesiin. Tällä hetkellä tietoa on hyvin vähän siitä, miten estrogeeni vaikuttaa leukanivelrustoon.

Työssä on tutkittu estrogeenin ja erilaisen purentarasituksen vaikutusta leukanivelruston rakenteeseen sekä ruston eri komponenttien määrään.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että estrogeeni ja muunneltu purentarasitus vaikuttavat leukanivelrustoon. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan arvioida näiden muutosten merkitsevyys ja erityisesti niiden yhteys leukanivelen toimintahäiriöihin.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 17.2.2015