Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Anna Elsilä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, laskentatoimi

Oppiaine

Laskentatoimi

Väitöstilaisuus

10.4.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta

Vastaväittäjä

Professori Eva Liljeblom, Svenska handelshögskolan

Kustos

Professori Juha-Pekka Kallunki, Oulun yliopisto

Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta

Osakesidonnaisten palkitsemisjärjestelmien merkitys on kasvanut viime vuosikymmeninä dramaattisesti. Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja osakeomistuksen uskotaan pääasiallisesti lisäävän yrityksen arvoa motivoimalla yritysten ylintä johtoa, jotka tekevät strategisia päätöksiä. Väitöskirjassa tarkasteltiin ensinnäkin osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja osakeomistusten vaikutuksia yritysten suorituskykyyn ja riskinottoon lähestymällä kysymystä uusilla tavoilla. Toiseksi väitöskirja tarkasteli osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien sivuvaikutuksia ja yritysten reagointia palkitsemisjärjestelmiä koskeviin säännöksiin. Kokonaisuudessa väitöskirjan tulokset ovat mielenkiintoisia pörssiyritysten osakeomistajille, yritysjohtajien palkitsemisneuvonantajille sekä yritysten hallituksien jäsenille.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin pörssiyritysten ylimmän johdon osakeomistuksen ja yrityksen tulevan kannattavuuden välisen suhteen tutkimuksessa kehitetyn osakeomistusmittarin avulla. Tämän osatutkimuksen tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimet ovat taloudellisesti merkittävämpiä silloin, kun ne on mitattu suhteessa toimitusjohtajan varallisuuteen sen sijaan, että ne olisi mitattu suhteessa yrityksen markkina-arvoon. Tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimien ja yrityksen tulevan kannattavuuden välillä on positiivinen suhde. Toisen osatutkimuksen tulosten mukaan ylimmän johdon osakeoptioiden riskinottokannustimet lisäävät yrityksen riskinottoa asiakasluotoissaan. Kolmas osatutkimus antaa empiiristä näyttöä siitä, että yritykset ajoittavat osakeluovutuspäivät minimoidakseen palkitsemiskustannuksia tilinpäätöksissään. Neljännessä osatutkimuksessa havaittiin käänteinen suhde toimitusjohtajan käteisosinkojen ja -palkan välillä, mikä viittaa siihen, että osakeomistus ja käteispalkan rakenne ovat epäsuoranaisesti yhteydessä toisiinsa osinkojen kautta.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 26.3.2015