Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Rajesh Kumar Harijan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemia
0294 481 200

Oppiaine

Rakennebiologia

Väitöstilaisuus

31.3.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, luentosali F101, Aapistie 7A

Aihe

Trypanosomatidae-heimoon kuuluvien loisten SCP2-tiolaasin ja –tiolaasinkaltaisten proteiinien rakenne ja entsymologia

Vastaväittäjä

Professori Joel Sussman, Weizmann Institute of Science, Israel

Kustos

Professori Rik Wierenga, Oulun yliopisto

Trypanosomatidae-heimoon kuuluvien loisten SCP2-tiolaasin ja –tiolaasinkaltaisten proteiinien rakenne ja entsymologia

Tiolaasit ovat rasva-aineenvaihdunnalle välttämättömiä entsyymejä, jotka osallistuvat rasvahappojen hajotuksen lisäksi useisiin biosynteettisiin reaktioreitteihin. Väitöskirjatyössä verrattiin kuudestatoista eri lajin perimästä löydettyjä 130:aa tiolaasia toisiinsa. Vertailun tuloksena Mycobacterium tuberculosis ja Mycobacterium smegmatis –bakteerien tiolaasit voitiin luokitella. Lisäksi osoitettiin, että tiolaasiensyymien jakauma Trypanosomatidae-heimoon kuuluvilla loisilla on täysin erilainen kuin muilla tutkimuksessa mukana olleilla eukaryootti- ja prokaryoottilajeilla. Trypanosoma-suvun loisilta löytyy yksi niin kutsuttu SCP2-tiolaasi ja Leishmania-suvun loisilta löytyy SCP2-tiolaasin lisäksi toinen tiolaasientsyymi.

Rakenteellisen ja entsymologisen karakterisoinnin tulokset viittavat siihen, että Trypanosomatidae-heimoon kuuluvien loisten SCP2-tiolaasit osallistuvat sterolien biosynteesiin. Trypanosomatidae-heimoon kuuluvilla loisilla on myös SCP2-tiolaasinkaltainen proteiini, jota ei löydy ihmiseltä. SLP:n rakenteellisesta ja biokemiallisesta karakterisoinnista saadut tulokset viittavat siihen, että SLP:lla on matala tiolaasiaktiivisuus sekä dekarboksylaasiaktiivisuus.

Väitöskirjatyöstä saadut tulokset antavat vahvan pohjan tuleville SLP:n in vivo-tutkimuksille, joita täydentävät proteiinin kristallografiset ligandien sitoutumiskokeet ja biokemiallinen karakterisointi. Edellä mainitut tutkimukset edesauttavat Trypanosomatidae-heimoon kuluviin loisiin kohdistuvaa lääketutkimusta.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2015