Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Hilkka Ijäs

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliininen lääketiede / naistentaudit ja synnytykset
0294 480 000

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Väitöstilaisuus

28.8.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Aihe

Raskausdiabetes. Metformiinihoito, äidin ylipainon merkitys ja pitkäaikaisennuste

Vastaväittäjä

Professori Jukka Uotila, Tampereen yliopisto, TAYS

Kustos

Dosentti Tytti Raudaskoski, OYS

Näkökulmia raskaudiabeteksen hoitoon ja äidin myöhäisennusteeseen

Raskausdiabetes on ensimmäisen kerran raskauden aikana ilmaantuva glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, joka hoitamattomana lisää odottajan ja vastasyntyneen komplikaatioriskiä, erityisesti sikiön liiallista kasvua. Raskausdiabeteksen hoito perustuu veren glukoosipitoisuuksien omaseurantaan ja ruokavaliohoitoon sekä tarvittaessa lääkehoitoon, joka perinteisesti on toteutettu insuliinilla. Raskausdiabetes on myöhemmän diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä.

Satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin diabeteslääke metformiinin ja insuliinin tehokkuutta raskausdiabeteksen hoidossa. Metformiinihoito ei lisännyt sikiön liiallisen kasvun, eikä muidenkaan välittömien komplikaatioiden riskiä insuliinihoitoon verrattuna. Metformiinilla hoidetuista naisista 32 prosenttia tarvitsi lisäksi insuliinihoitoa glukoositasapainon saavuttamiseksi. Lisäinsuliinin tarvetta ennusti naisen lihavuus, varhainen lääkehoidon tarve ja kohollaan olevat glukoosin paastoarvot. Metformiinille kohdussa altistuneet lapset olivat pidempiä ja painavampia 18 kuukauden iässä kuin insuliinille altistuneet lapset, mutta heidän motorisessa, kielellisessä tai sosiaalisessa kehityksessään ei ollut eroja.

Epidemiologisessa tutkimuksessa normaalipainoisen naisen raskausdiabetes ei lisännyt sikiön liiallisen kasvun tai keisarileikkauksen riskiä verrattuna naisiin, joilla ei ollut raskausdiabetesta. Äidin lihavuus ilman raskausdiabetesta oli sikiön liiallisen kasvun ja keisarileikkauksen itsenäinen riskitekijä.

Seurantatutkimuksessa raskausdiabeetikkojen riski sairastua myöhempään metaboliseen oireyhtymään oli lisääntynyt verrattuna terveisiin verrokkeihin. Raskausdiabetesta voimakkaampi riskitekijä myöhemmälle metaboliselle oireyhtymälle oli kuitenkin raskautta edeltävä ylipaino.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 6.8.2015