Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Goodluck Onwukwe

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Structural Biology
0294 481 200

Oppiaine

Biokemia

Väitöstilaisuus

9.10.2015 13:00

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas luentosali F101, Aapistie 7A

Aihe

Ihmisen ja leipurihiivan delta-3, delta-2 -enoyyli-CoA-isomeraasin (ECIs) rakenne-entsymologiset tutkimukset

Vastaväittäjä

Professori Yorgo Modis, University of Cambridge, UK

Kustos

Professori Rikkert Wierenga, Oulun yliopisto

Tutkimuksia ihmisen ja leipurihiivan isomeraasi-entsyymien rakenteesta ja entsyymiaktiivisuuksista

Rasva-aineet hajoitetaan energiaksi rasvahappojen beta-oksidaatiokierrossa. Nisäkässoluissa rasvoja hajotetaan peroksisomeista ja mitokondrioista. Monityydyttymättömien rasvahappojen hajotus vaatii ylimääräisen reaktioreitin beta-oksidaation rinnalle. Tämän ylimääräisen reitin viimeisen vaiheen katalysoi isomeraasi-entsyymi (ECI) ja reaktiossa syntyvä tuote siirtyy varsinaisen beta-oksidaatiokierron käsiteltäväksi. 

Tämän tutkimuksen aiheena oli tyypin 2  Δ3,Δ2-enoyyli-CoA-isomeraasi (ECI2) , mitä tutkittiin ihmiseltä ja leipurihiivalta. Tutkimuksissa määritettiin useita ihmisen ja hiivan ECI2-entsyymin rakenteita, jotka auttavat ymmärtämään paremmin tämän tärkeän proteiinin merkitystä rasvamolekyylien hajotusprosessissa. Rakennetutkimuksia täydennettiin entsyymiaktiivisuustutkimuksilla, jotka paljastivat lukuisia yksityiskohtia ECI:n katalysoimasta reaktiomekanismista. ECI kuuluu proteiiniperheeseen, jonka katalysoimat reaktiot ovat hyvin tehokkaita. Tätä katalyysikonseptia on mahdollista hyödyntää myös teollisuudessa uusien biomolekyylien valmistuksessa.

Viimeksi päivitetty: 9.10.2015