Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Miikka Visanko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, prosessi- ja ympäristötekniikka
0294 480 000

Oppiaine

Prosessitekniikka

Väitöstilaisuus

23.10.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Funktionalisoidut nanoselluloosat ja niiden käyttö membraani- ja filmirakenteissa

Vastaväittäjä

Tohtori Tanja Zimmermann, EMPA, Sveitsi

Kustos

Dosentti Henrikki Liimatainen, Oulun yliopisto

Selluloosan kemiallisilla esikäsittelyillä tehostettua nanoselluloosan tuotantoa ja uudentyyppisiä filmirakenteita

Väitöstutkimuksessa kehitettiin selluloosakuitujen kemiallisia esikäsittelymenetelmiä, joilla voidaan tehostaa merkittävästi selluloosan mekaanista hajotusta sen pienimmiksi rakenneosiksi eli nanoselluloosaksi. Yksi merkittävin nanoselluloosan teollista hyödyntämistä hidastava tekijä on tähän asti ollut kustannustehokkaiden valmistusmenetelmien puuttuminen. Lisäksi työssä tutkittiin selluloosananokuitujen soveltuvuutta uudentyyppisiin filmirakenteisiin valmistamalla nanohuokoisia komposiittimembraaneita vedenpudistukseen sekä barrier-filmejä pakkausmateriaaleihin.

Työssä käytetyillä kemiallisilla esikäsittelyillä voitiin valmistaa tehokkaasti sekä ns. nanofibrilloitua että nanokiteistä selluloosaa. Esikäsittelyillä saatiin lisäksi liitettyä selluloosaan funktionaalisia ryhmiä, joilla pystyttiin säätämään nanokuitujen pinta-ominaisuuksia. Alustavissa kokeissa nanohuokoisella komposiittimembraanilla saavutettiin lähes kaupallista ultrasuodatusmembraania vastaavat ominaisuudet. Nanoselluloosasta valmistettu barrier-filmi esti tehokkaasti hapenläpäisyä ja oli mekaanisesti vahva, jolla oli potentiaalia toimia suojaavana pakkausmateriaalina.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 13.10.2015