Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Mikko Nelo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Sähkötekniikka

Väitöstilaisuus

4.12.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Aihe

Epäorgaanisiin nanomateriaaleihin pohjautuvat musteet painettavan elektroniikan sovelluksiin

Vastaväittäjä

Professori Ronald Österbacka, Åbo Akademi

Kustos

Professori Heli Jantunen, Oulun yliopisto

Nanomateriaaleilla uusia sovelluksia painettavaan elektroniikkaan

Väitöstyössä kehitettiin magneettisia, pietsosähköisiä ja memristiivisiä musteita käytettäväksi painettavan elektroniikan sovelluksissa. Työn alussa kehitettiin matalassa lämpötilassa kovetettavia musteita, jotka aiemmista menetelmistä poiketen toteutettiin käyttäen raaka-aineina jauhemaisia lähtöaineita. Tällä tavoin voitiin musteiden valmistuskustannuksia alentaa ja laajentaa samanaikaisesti potentiaalisten musteraaka-aineiden valikoimaa. Näihin jauheisiin pohjautuen valmistettiin magneettisia ja pietsosähköisiä musteita.

Magneettisia musteita voidaan käyttää korkean taajuuden komponenttien kuten antennien ominaisuuksien säätöön. Pietsosähköisillä musteilla on käyttökohteita esimerkiksi painettavissa paineantureissa. Musteiden valmistuksessa huomioitiin myös niiden käyttökelpoisuus muoville painetuissa komponenteissa. Työssä syntetisoitiin lisäksi liuos, jolla on memristiivisiä eli ohjelmoitavaan resistanssiin perustuvia ominaisuuksia. Tulostamalla tästä liuoksesta ohuita kerroksia voitiin valmistaa ensimmäinen mustesuihkutulostettava memristorikomponetti.

Memristoritutkimus palkittiin vuonna 2012 Tokiossa järjestetyssä ICFPE- konferenssissa Student poster award -palkinnolla.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 24.11.2015