Testamenttilahjoitus tieteelle

Testamentilla annat jälkipolville ohjeen siitä, miten haluat omaisuuttasi käytettävän. Muistamalla yliopistoa testamentissasi voit jättää pysyvän ja merkittävän jäljen tieteen ja tulevien sukupolvien hyväksi. Vastaanottaessaan testamenttilahjoituksen yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa.  Yliopiston asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissä sekä testamenttikohdetta määriteltäessä että testamenttia laadittaessa.

Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston pääomaan

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa käytettäväksi yleisesti Oulun yliopiston toiminnan tai valitun koulutusalan (esim. lääketieteen) tutkimus- ja/tai koulutustoiminnan kehittämiseen. Testamentatut varat liitetään tällöin  yliopiston lahjoituspääomaan, joka on sijoitettu ja jonka tuoton jako mahdollistaa tieteen jatkuvan tukemisen. Sijoitetun pääoman tuoton jaossa  huomioidaan lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista sekä tutkimusta koskevan arvioinnin tulokset.    

 
Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston apuraharahastoon

Oulun yliopiston apuraharahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita, pääasiassa myöntämällä apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimukseen. Apuraharahastoon testamentatuilla varoilla voidaan perustaa nimikkorahasto lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan. Apurahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista. Vuosittain apurahoina jaettava rahamäärä saadaan edellisen vuoden tilinpäätöksessä vahvistetusta tuotosta. Apuraharahastoon kohdennettu lahjoitus muodostaa tuoton jaon kautta jatkuvan rahoitusinstrumentin.

 
Testamenttilahjoitus käytettäväksi valittuun investointiin

Testamenttilahjoitus voidaan ohjata lahjoittajan niin toivoessa myös suoraan valittuun kohteeseen. Tällöin lahjoitussumma käytetään kokonaisuudessaan toivotun tarkoituksen mukaan.

 

Yhteydenotot ja neuvonta testamentteihin liittyen:

Varainhankinta ja lahjoittajasuhteet
yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, 040-5466866

Testamentin laatiminen ja juridiset kysymykset
lakimies Jarmo Leinonen, 0294 484196

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 22.1.2018