Tutkimusympäristö

Oulun yliopistossa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia, sekä edistetään korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä laatutyöllä ja tutkimuseettisellä koulutuksella. Monipuoliset tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varannot tukevat organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimuskapasiteettia. Tutkijanuraa tuetaan Oulun yliopistossa käytössä olevan neliportaisen tutkijanurajärjestelmän avulla.