Kehittyminen ja kehittäminen

Henkilöstökoulutuksen tehtävänä on henkilöstöohjelman mukaisesti tukea yliopiston ydintoimintoja tutkimusta ja opetusta vahvistamalla yliopiston eri tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Yliopiston henkilöstökoulutuksen tavoitteena on rakentaa vuosittain koulutustarjonta, josta on hyötyä tutkijoille ja opettajille, tukipalvelutehtävissä toimiville henkilöille sekä johtajille ja esimiehille. Koulutussuunnittelua ohjaavat toisaalta yliopiston strategiset painotukset, toisaalta meneillään tai näköpiirissä olevat muutokset, jotka vaativat henkilöstöltä uutta osaamista.

Ammattitaidon kehittämisen tarpeita nousee esiin erityisesti kehityskeskusteluissa, joissa yksikön esimiehen johdolla tarkastellaan kunkin työntekijän onnistumista tehtävissään. Esimies myös vastaa koulutustarpeiden välittämisestä hallintopalveluihin. – Jokainen yliopiston toimija on lopulta itse vastuussa oman ammattitaitonsa ajantasaisuudesta ja siten kehittymistarpeidensa esille tuomisesta.

Viimeksi päivitetty: 27.7.2018