Teräksistä osaamista yritysten käyttöön

Teräkseen liittyvä Oulun yliopiston tutkimusosaaminen tuodaan lähelle yrityksiä. Oulun seudulle on synnytetty yhdessä tekemisen meininki.

 

Ruukki / Riitta Kalliosalo


Oulun yliopiston tutkimusryhmät ovat viimeisen vuoden aikana saaneet terästutkimuksen alalle useita isoja rahoituksia. Ne mahdollistavat niin perus- kuin soveltavamman tutkimuksen, jota tehdään tiiviisti yritysten kanssa. Tuloksekkaasta yritysmaailman ja yliopiston välisestä yhteistyöstä on reilun vuoden aikana syntynyt myös kolme uutta tutkimuslähtöistä yritystä, Sapotech, SFTec ja Luxmet Oy.

Metallurgiassa pyritään tänä päivänä kehittämään ratkaisuja, joilla voidaan pienentää entisestään metalliteollisuuden hiilijalanjälkeä ja parantaa resurssitehokkuutta. Energiatehokkuus on myös avainasemassa useissa ratkaisuissa. Materiaalien huippuosaamisella tähdätään korroosiota ja kulutusta kestäviin teräslaatuihin, jotka ovat myös lujia ja keveitä.

Muun muassa näitä asioita tutkitaan Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen Tekesin SHOK-rahoitteisissa tutkimusohjelmissa, joista Oulun yliopistoon tuli rahoitusta vuosille 2014–2018 lähes 14 miljoonaa euroa. Ohjelmien vetäjinä toimivat professorit Timo Fabritius prosessimetallurgian ja David Porter materiaalitekniikan tutkimusryhmistä.


Uusia ratkaisuja pk-yrityksille

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa SME-MET -hankkeessa on kehitetty toimintamallia metallurgisen teollisuuden tarpeisiin Suomessa ja erityisesti Oulun alueella. Projektin tavoitteena on osoittaa pk-sektorin merkitys suuryritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyössä sekä verkottaa osaamista entisestään innovaatioiden kaupallistamiseksi.

”Tavoitteena on ollut luoda yhdessä tekemisen meininki. Yrityksiä ei synny, jos ei luoda yhteishenkeä tutkijoiden ja yritysten välille”, tohtorikoulutettava, diplomi-insinööri Juha Roininen prosessimetallurgian tutkimusyksiköstä sanoo.

Roininen on ollut ennen yliopistoon tuloaan toistakymmentä vuotta terästeollisuudessa, joten hän tuntee yritysten toimintatavat ja uusien tuotteiden innovoinnin pullonkaulat.

SME-MET -hankkeessa kehitetään palveluja ja mittausratkaisuja, joiden yhteisenä nimittäjänä on ympäristöä säästävä teknologia. Fokuksessa ovat erityisesti pk-yritykset.

”Oulusta löytyy yllättävän paljon yrityksiä, joiden asiakkaina ovat metallienjalostusyritykset”, Roininen huomauttaa. Näistä yrityksistä on jo tullut merkittäviä innovaatioita ja lisää on luvassa. Esimerkkeinä ovat Ruukin toiminnasta spin-off -yrityksinä syntyneet Bet-Ker Oy ja Blastman Robotics Oy. Nyt haetaan merkittävää lisävoimaa yhteistyöstä yliopiston kanssa.

Metallien jalostuksessa uusia ratkaisuja tarvitaan koko ajan prosessi- ja tuotekehityksen, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi. Pk-yritysten resurssit ovat rajallisia uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Lisäksi yliopistojen vahva osaaminen metallurgiasta jää usein etäiseksi.

”SME-MET -hankkeessa kartoitetaan ideoiden toimivuutta ja yritetään saada polku ideasta innovaatioksi mahdollisimman lyhyeksi”, Roininen painottaa. Tavoitteena on jalostaa hankkeita niin, että niille voidaan saada rahoitusta esimerkiksi EU:n Horizon 2020 -rahoituksesta.


Apua kansainvälistymiseen

Metallienjalostus toimialana on houkutteleva sektori. Kyse on miljardibisneksestä, mutta kilpailu on erittäin kovaa. Alalla on isoja kansainvälisiä toimijoita. Erikoisosaajille on tarvetta.

Tutkimuslaitosten ja pk-yritysten yhteistyöllä yritetään luoda olosuhteita, joissa pk-yritysten mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja jatkorahoituksen saamiseen paranevat.

”Pk-yritysten on hyvä olla johtavien yliopistojen kyljessä. Oulussa ollaan huippuluokkaa materiaalitehokkuuden tutkimuksen alalla”, Roininen kiteyttää.

SME-MET -hanketta koordinoi Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy (CEE) -innovaatiokeskus. Hankkeelle ollaan parhaillaan suunnittelemassa jatkoa, jotta nyt muodostetut yritys-tutkimuslaitos -yhteisöt saadaan tuottamaan lisää tuloksia.

Projektikoordinaattori Juha Roininen (vas.) ja projektipäällikkö Ilmari Luukkonen kartoittavat SME-MET -hankkeessa metallurgian alan uusien ideoiden toimivuutta ja pyrkivät lisäämään innovaatioihin liittyvää yhteistyötä pk-yritysten kanssa.


Teksti: Maarit Jokela
Kuvat: Ruukki / Riitta Kalliosalo ja henkilökuva: Tiina Pistokoski

Terästutkimuskeskus (CASR)

 • www.oulu.fi/casr/
 • perustettu vuonna 2006
 • poikkitieteellistä tutkimusta teräksentuotannon sulasta metallista valmiin teräksen käsittelyyn
 • noin 60 tutkijaa seitsemässä tutkimusryhmässä, alat:
  • lämpö- ja diffuusiotekniikka
  • materiaalitekniikka
  • prosessimetallurgia
  • säätötekniikka
  • tulevaisuuden tuotantoteknologiat
  • tuotantotekniikka
  • älykkäät järjestelmät
 

Teräsalan uudet tutkimuslähtöiset yritykset Oulun yliopistosta


Sapotech Oy

 • www.sapotech.fi
 • perustettu vuonna 2012
 • pohjautuu Fimecc Oy / SHOK -rahoitteisiin hankkeisiin
 • toimiala: korkealämpötilaprosessien online-monitorointi ja kuvantaminen; esim. teräksen laadun tarkkailu valun aikana
   

SFTec Oy

 • www.sftec.fi
 • perustettu vuonna 2013
 • toimiala: valimoyrityksille kustannustehokkaita ratkaisuja
   

Luxmet Oy

 • www.luxmet.fi
 • Oulun yliopisto osaomistajana
 • perustettu vuonna 2014
 • pohjautuu Tekes-rahoitteiseen Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, TUTLI -projektiin, jossa kehitettiin reaaliaikaista mittausjärjestelmää teräksen valmistuksessa käytettävään valokaariuuniin.

 

Viimeksi päivitetty: 31.5.2016