Tähtitieteilijät mukaan suurten data-aineistojen tutkimusverkostoon

Oulun yliopiston tähtitieteen tutkimusyksikkö osallistuu eurooppalaiseen SUNDIAL (Survey Network for Deep Imaging Analysis and Learning) tutkimusverkostoon, jossa tullaan kouluttamaan tutkijoita suurten data-aineistojen analysointiin. Mittavat maanpäällisillä teleskoopeilla ja avaruudesta käsin havaittavat data-aineistot tulevat olemaan avainasemassa ratkottaessa keskeisiä galaksien evoluutioon liittyviä kysymyksiä.

Horizon 2020 –ohjelmaan kuuluva verkosto on saanut 3,7 miljoonan euron EU –rahoituksen. Kaikkiaan verkostossa tullaan kouluttamaan 14 tohtoria. Oulusta käsin johdetaan myös verkoston rekrytointia. Oulusta verkostoon osallistuvat dosentti Eija Laurikainen ja professori Heikki Salo.

Erityistä SUNDIAL-verkostossa on tähtitieteilijöiden läheinen yhteistyö matemaatikkojen ja data-analyysiin erikoistuneiden tutkijoiden kanssa. Väitöskirjaopiskelijoiden koulutus valmentaa automaattisten algoritmien kehittämiseen suurten data-aineistojen analysoinnissa. Koulutuksessa käytetään ESO:ssa (European Southern Observatory) tehtäviä Fornax-galaksijoukon laajan kuvakentän havaintoja. Tutkimuksen kohteena on mm. se, miten joukoissa esiintyvät äärimmäisen himmeät galaksit poikkeavat joukon ulkopuolisista galakseista. Vastaus liittyy kysymykseen siitä mikä rooli tiheillä joukoilla ja pimeällä massalla on galaksievoluutiossa.

Väitöskirja-opiskelijoiden verkostossa hankkimat taidot tulevat olemaan sovellettavissa paitsi tähtitieteeseen myös muille kehittyneitä kuva-analyysimenetelmiä hyödyntäville aloille. Tätä silmällä pitäen verkostossa on mukana viisi eurooppalaista yritystä.

Verkoston johtajana toimii professori Reynier Peletier Groningenin yliopistosta. SUNDIAL koostuu yhdeksästä tutkimusyksiköstä, jotka toimivat seuraavissa yliopistoissa: Groningen (Hollanti), Birmingham (UK), Heidelberg (Saksa), Napoli (Italia), Pariisi (Ranska) ja Oulu (Suomi) sekä Kanarian astrofysiikan instituutti (IAC, Espanja). 

Nyt saatu rahoitus vuosille 2017-2020 tulee EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network ohjelmasta

Oulun tutkimusryhmän osallistuminen  on jatkoa toiminnalle DAGAL (Detailed Anatomy of Galaxies) Marie Curie ITN verkostossa, joka on rahoittanut kaksi väitöskirja-opiskelijaa Oulussa vuosina 2011-2015 liittyen Spitzer avaruusteleskooppi data-aineistojen analysointiin.

Lisätietoa SUNDIAL -tutkimusverkostosta

Galaksitutkijat koolla Oulussa

Viimeksi päivitetty: 7.6.2016