Pohjois-Suomen Biopankki Borealis – tutkimuksen avulla parempaa hoitoa

Mikä on biopankki?

Biopankki on kokoelma potilailta kerättyjä näytteitä (kudos, veri, solut tai esimerkiksi eristetty DNA) ja niihin liitettyä terveystietoa. Näytteitä otetaan biopankkiin vain näytteenantajien tietoisella suostumuksella, noudattaen biopankkilakia ja tiukkoja tietoturvamääräyksiä. Näytteitä ja tietoja on kerätty tutkimukseen jo aiemminkin, mutta biopankkien myötä näytteitä voidaan kerätä myös tuleviin tutkimuksiin, joiden yksityiskohdat eivät vielä tiedossa. Uusien tutkimuskysymysten herätessä, jo kerättyjä biopankkinäytteitä voidaan käyttää ilman uusien suostumusten pyytämistä. Saadut uudet tutkimustulokset palautuvat takaisin biopankkiin, mikä lisää entisestään tiedon määrää ja näytteiden arvoa.

Biopankkitutkimuksen avulla voidaan löytää uusia sairauksien merkkiaineita ja kohdemolekyylejä uusille hoitomenetelmille, mikä mahdollistaisi yksilöllisemmän ja tehokkaamman terveydenhoidon. Erityisesti digitalisaation myötä kertyvät isot tietomassat mahdollistavat uudenlaisen analytiikan ja kohdennettujen hoitojen rakentamisen.

 

 

 

Pohjois-Suomen biopankki Borealis

Suomessa ja erityisesti Pohjois-Suomessa on ainutlaatuisen yhtenäinen väestöpohja maantieteellisen eristäytyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen vuoksi. Oman alueen potilaiden hoitojen kehittämiseksi tarvitsemme tutkimusaineistoa juuri tästä väestöstä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet ovat perustaneet Pohjois-Suomen biopankki Borealisin. Borealis toimii tiiviissä yhteistyössä Medical Research Center Oulun kanssa. Suomen biopankit tekevät yhteistyötä BBMRI.fi (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) –verkostossa.

Biopankki voi luovuttaa näytteitä ja niihin liitettyä tietoa ainoastaan korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Biopankilla on tieteellinen toimikunta, joka arvioi luovutuspyynnöt.

Biopankin palveluihin kuuluu:

  • Mahdollisuus saada laadukkaasti kerättyjä ja säilytettyjä laajoja näytemateriaaleja, jotka ovat linkittyneet kliinisiin tietoihin ja tulevaisuudessa kertyvään tutkimusdataan
  • näytteiden ja tietojen säilytykseen, hallintaan ja etsimiseen liittyvää infrastruktuuria
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedon louhinnan ja analysoimisen työkalujen kehityksessä. Oulun seutu on erityisen otollinen paikka lääketieteen, biotieteiden ja ICT-alan yhteistyölle.
  • Whole slide imaging-kuvantamisen, digitaalisen patologian ja monikudosblokkien valmistamiseen tarvittavaa laitteistoa ja palveluja
  • Biopankkisuostumusten, näytteiden ja tietojen kerääminen yhteistyössä tutkijoiden kanssa
  • Tarkemmat tiedot  www.ppshp.fi/Biopankki

 

Ota yhteyttä biopankki Borealikseen kun on olemassa alustava suunnitelma tutkimusasetelmasta ja haluat tietää, onko biopankissa materiaalia, jota voisit hyödyntää tutkimuksessasi. Yhteystiedot ovat BiopankkiBorealis@ppshp.fi tai p. 040 5049025.

  • Jos biopankki Borealiksessa on tarvitsemaasi materiaalia, lähetä Biopankin luovutuspyyntölomake (löytyy www.ppshp.fi/Biopankki) liitteineen sähköpostilla osoitteeseen BiopankkiBorealis@ppshp.fi  tai postitse suoraan Biopankkiin.
  • Biopankin tieteellinen toimikunta käsittelee luovutuspyynnön kokouksessaan, joita pidetään noin 1/kk. Tieteellinen toimikunta arvioi erityisesti tutkimuksen tieteellisen tason, merkittävyyden ja eettisyyden sekä pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden määrään ja näytteiden valinnan kriteerit. Tutkijalle voidaan esittää lisäselvityspyyntöjä. Tieteellisen toimikunnan lausunnon perusteella biopankin johtaja tekee päätöksen aineiston luovuttamisesta.
  • Myönteisen päätöksen jälkeen aineiston luovutuksesta tehdään tutkijan taustaorganisaation kanssa luovutussopimus, jonka allekirjoituksen jälkeen näytteet ja tiedot voidaan luovuttaa.

Tutkimuksen päätyttyä näytteistä analysoidut tulokset ja/tai raakadata palautetaan biopankkiin luovutussopimukseen kirjatun mukaisesti. Tutkimuksen tulokset on myös julkaistava, tutkimuksesta riippuen esimerkiksi alan tieteellisessä lehdessä.

 

Lisätietoja:

Biopankki.fi ja Pohjois-Suomen biopankki Borealis
Suomen Biopankit Facebookissa
BBMRI.fi
OuluHealth

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.5.2018