Pohjois-Suomen Biopankki Borealis – tutkimuksen avulla parempaa hoitoa

Mikä on biopankki?

Biopankki on kokoelma potilailta kerättyjä näytteitä (kudos, veri, solut tai esimerkiksi eristetty DNA) ja niihin liitettyä terveystietoa suostumuksen antaneilta henkilöiltä ja noudattaen biopankkilakia ja tiukkoja tietoturvamääräyksiä. Näytteitä ja tietoja on kerätty tutkimukseen jo aiemminkin, mutta biopankkien myötä näytteitä voidaan kerätä myös tuleviin tutkimuksiin, joiden yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa. Uusien tutkimuskysymysten herätessä, jo kerättyjä biopankkinäytteitä voidaan käyttää ilman uusien suostumusten pyytämistä. Saadut uudet tutkimustulokset palautuvat takaisin biopankkiin, mikä lisää entisestään tiedon määrää ja näytteiden arvoa.

Biopankkitutkimuksen avulla voidaan löytää uusia sairauksien merkkiaineita ja kohdemolekyylejä uusille hoitomenetelmille, mikä mahdollistaa yksilöllisemmän ja tehokkaamman terveydenhoidon. Erityisesti digitalisaation myötä kertyvät isot tietomassat mahdollistavat uudenlaisen analytiikan ja kohdennettujen hoitojen rakentamisen.

 

 

Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

Suomessa ja erityisesti Pohjois-Suomessa on ainutlaatuisen yhtenäinen väestöpohja maantieteellisen eristäytyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen vuoksi. Oman alueen potilaiden hoitojen kehittämiseksi tarvitsemme tutkimusaineistoa juuri tästä väestöstä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet ovat perustaneet Pohjois-Suomen biopankki Borealisin. Suomen biopankit tekevät yhteistyötä BBMRI.fi (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) –verkostossa ja FinBB-biopankkiosuuskunnassa.

Biopankki voi luovuttaa näytteitä ja niihin liitettyä tietoa ainoastaan korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Biopankilla on tieteellinen toimikunta, joka arvioi luovutuspyynnöt. Näytepyynnöt tai niitä edeltävät saatavuustiedustelut lähetetään kansallisen Fingenious-portaalin kautta.  Tutkimuksen päätyttyä näytteistä analysoidut tulokset ja/tai raakadata palautetaan biopankkiin luovutussopimukseen kirjatun mukaisesti. Tutkimuksen tulokset on myös julkaistava, tutkimuksesta riippuen esimerkiksi alan tieteellisessä lehdessä.

Biopankin näytteet:

  • Patologian siirretyissä aineistoissa on 1 800 000 patologian kudos- ja solunäytettä vuodesta 1979 syksyyn 2013.
  • Uusien biopankkisuostumusten myötä kerätyt/kerättävät näytteet, esim verinäytteet (seerumi, plasma, DNA)
  • Finnish Maternity Cohort (FMC) sisältää yli 2 miljoonaa suomalaisilta äideiltä kerättyä raskaudenaikaista seeruminäytettä.
  • Tutkijoilla on mahdollisuus kerätä projektikohtaisesti muita näytemateriaaleja yhteistyössä biopankin kanssa esim. tautiryhmäkohtaisesti

Biopankin palveluihin kuuluu:

  • Mahdollisuus saada laadukkaasti kerättyjä ja säilytettyjä laajoja näytemateriaaleja, jotka ovat linkittyneet kliinisiin tietoihin ja tulevaisuudessa kertyvään tutkimusdataan
  • näytteiden ja tietojen säilytykseen, hallintaan ja etsimiseen liittyvää infrastruktuuria
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedon louhinnan ja analysoimisen työkalujen kehityksessä. Oulun seutu on erityisen otollinen paikka lääketieteen, biotieteiden ja ICT-alan yhteistyölle.
  • Whole slide imaging-kuvantamiseen, digitaalisen patologiaan ja monikudosblokkien valmistamiseen tarvittavaa laitteistoa ja palveluja
  • Biopankkisuostumusten, näytteiden ja tietojen kerääminen yhteistyössä tutkijoiden kanssa
  • Tarkemmat tiedot  www.ppshp.fi/Biopankki , BiopankkiBorealis@ppshp.fi tai p. 040 5049025

 

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
finbb.fi ja fingenious.fi
Biopankki.fi
BBMRI.fi
OuluHealth

Viimeksi päivitetty: 10.2.2020