Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö koordinoi strategian ja tiedepolitiikan edistämiseen tähtääviä hankkeita ja kokonaisuuksia sekä tuottaa tietoa ja näkemyksiä päätöksenteon ja linjausten tueksi. Myös kansainvälisten yhteyksien koordinointi ja verkostojen edelleen rakentaminen tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tukena kuuluu tehtävään, samoin kuin tutkimuksen laatu ja arviointi sekä laadunvalvonta yleisemmin, tutkimuseettiset kysymykset sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen.

Strategian ja tiedepolitiikan edistämiseen tähtääviä hankekokonaisuuksia ovat:

  • osaava, vuorovaikuttava ja hyvinvoiva yhteisö
  • aktiivinen kumppanuus ja vuoropuhelu
  • korkeatasoinen vaikuttava tutkimus
  • laadukas koulutus elämän eri tilanteisiin
  • innostava työ- ja opiskeluympäristö sekä kampuskokemus

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö raportoi toiminnastaan rehtorille.

Lisäksi yksikkö huolehtii myös tutkimusrehtorintutkimuksen johtoryhmän ja  tutkimusneuvoston käsittelemien asioiden valmistelusta, tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Charlotta Collén
Strategiapäällikkö Pertti Tikkanen
Strategiakoordinaattori Aija Ryyppö

sähköposti: etunumi.sukunimi at oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.1.2018