Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY) koordinoi strategian ja tiedepolitiikan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä kerää ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Yksikön vastuulla on Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden koordinaatio ja se tukee verkostojen rakentamista tiedekunnissa ja tutkimusyksiköissä. Yksikön toimenkuvaan kuuluvat laatu ja arviointi, tutkimuseettiset kysymykset sekä vastuullisen tieteen ja tutkimuksen edistäminen.

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö koordinoi yliopistotason strategisten hankekokonaisuuksien toimeenpanoa:

  1. Osaava, vuorovaikuttava ja hyvinvoiva yhteisö
  2. Aktiivinen kumppanuus ja vuoropuhelu
  3. Korkeatasoinen vaikuttava tutkimus
  4. Laadukas koulutus elämän eri tilanteisiin
  5. Innostava työ- ja opiskeluympäristö sekä kampuskokemus

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö raportoi toiminnastaan rehtorille.
Lisäksi yksikkö tukee rehtoraatin ja hallintojohtajan käsittelemien asioiden valmistelua, tiedottamista ja toimeenpanoa.

 

Yhteystiedot:
 

Charlotta Collén, kehitysjohtaja

Strategian ja tiedepolitiikan yksikön johtaja, kansainvälisten asioiden koordinaatio, tiedepolitiikka, strategiatyö

Johanna Bluemink, johtaja

Tellus-tiimin johtaja, Tellus Innovation Arena yhteistyöalustan ja alustaverkoston kehittäminen, konseptikehitys, strategisten kehittämisprojektien ja pilottien toimeenpano, yhteistyöverkostot, Rapid Research Radicals (R3) tieteiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö

Tiedolla johtaminen, strategian jalkauttaminen

Aija Ryyppö, laatupäällikkö

Yliopiston laatujärjestelmä, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnit, fokusinstituuttien tutkimuksen laadun kansainväliset arvioinnit, yliopiston tutkimuksen laadun kansainvälinen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise), etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Miki Kallio, tiedepoliittinen erityisasiantuntija

Avoin ja vastuullinen tiede, tiedepolitiikka, tutkimuksen tuen koordinaatio, tutkimusaineistot, tutkimusinfrastruktuurit

Ritva Saastamoinen, hallinnollinen koordinaattori

Tutkimuksen johtoryhmän, tutkimusneuvoston, tutkimusrehtorin työryhmien, yhteistyösuhteiden johtoryhmän ja yhteistyösuhteiden neuvoston sihteeri; yksikön viestintä

Jonne Kettunen, erityisasiantuntija

Ulkoinen vaikuttamistyö ja tausta-aineiston tuottaminen

Maire Honkanen, opintoasiainsihteeri

Avustavat tehtävät (osa-aikainen)

 

sähköposti: etunimi.sukunimi @ oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019