Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Oulun yliopisto on strategiassaan valinnut tavoitteekseen  profiloitua kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona, jonka tutkimusta kehitetään entistä laadukkaammaksi ja kansainvälisesti arvostetummaksi. Strategiassa valittujen maailmanlaajuisten ongelmakysymysten ratkaisu edellyttää monitieteistä lähestymistapaa ja huipputason tutkimusta.

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY) koordinoi strategian ja tiedepolitiikan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä kerää ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Yksikön vastuulla on Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden sekä kestävän kehityksen koordinaatio, ja se tukee verkostojen rakentamista tiedekunnissa ja tutkimusyksiköissä. Yksikön toimenkuvaan kuuluvat laatu ja arviointi, tutkimuseettiset kysymykset sekä vastuullisen tieteen ja tutkimuksen edistäminen. Lisäksi yksikkö tukee rehtoraatin ja hallintojohtajan käsittelemien asioiden valmistelua, tiedottamista ja toimeenpanoa.

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö raportoi toiminnastaan rehtorille.

 

Yhteystiedot:
 

Charlotta Collén, kehitysjohtaja
Strategian ja tiedepolitiikan yksikön johtaja, kansainvälisten asioiden koordinaatio, tiedepolitiikka, strategiatyö

Johanna Bluemink, johtaja
Strateginen kehittämistyö erityisesti kansainvälisyyden, kestävän kehityksen ja monitieteisyyden teemoissa. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja sisäinen fasilitointi. Eurooppalaisen yhteistyöallianssi UNIC:in operatiivinen johtaja Oulun yliopistossa.

Anni Huovinen, projektipäällikkö
Kestävän kehityksen monialainen koordinaatio, Oulun yliopiston Tiedepuutarha

Miki Kallio, tiedepoliittinen erityisasiantuntija
Avoin ja vastuullinen tiede, tiedepolitiikka, tutkimuksen tuen koordinaatio, tutkimusaineistot, tutkimusinfrastruktuurit

Jonne Kettunen, erityisasiantuntija
Ulkoinen vaikuttamistyö ja tausta-aineiston tuottaminen

Simo Kekäläinen, kehityspäällikkö
Yhteistyökulttuuri ja yhteistoiminta-alustat (Tellus), Kehittämiskonseptoinnit, strategisten kehittämisprojektien ja pilottien toimeenpano, Rapid Research Radicals (R3) tieteiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Sergei Kopytin, kansainvälisten asiain koordinaattori

Juha Mönkkönen, erityisasiantuntija
Tiedolla johtaminen, suunnittelutyö, toiminnanohjaus, yliopiston laatujärjestelmä

Aija Ryyppö, laatupäällikkö
Yliopiston laatujärjestelmä, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnit, fokusinstituuttien tutkimuksen laadun kansainväliset arvioinnit, yliopiston tutkimuksen laadun kansainvälinen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise), etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Ritva Saastamoinen, hallinnollinen koordinaattori
Tutkimuksen johtoryhmän, tutkimusneuvoston, tutkimusrehtorin työryhmien, yhteistyösuhteiden johtoryhmän ja yhteistyösuhteiden neuvoston valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät; yksikön viestinnän yhteyshenkilö

Jaakko Salo, sisäinen tarkastaja

Pirjo Taskinen, RAE2020-koordinaattori

Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö
Tiedolla johtaminen, suunnittelutyö, toiminnanohjaus, etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Annina Vahera-Chibnik, projektisuunnittelija
Kansainvälisten asioiden assistentti; Eurooppalaisen yliopiston UNIC:n operatiivisen tiimin sihteeristö

Maire Honkanen, opintoasiainsihteeri
A
vustavat tehtävät (osa-aikainen)

sähköposti: etunimi.sukunimi @ oulu.fi

Kansainvälisten asioiden toimisto: international.affairs@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 1.10.2020