Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Oulun yliopisto on strategiassaan valinnut tavoitteekseen  profiloitua kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona, jonka tutkimusta kehitetään entistä laadukkaammaksi ja kansainvälisesti arvostetummaksi. Strategiassa valittujen maailmanlaajuisten ongelmakysymysten ratkaisu edellyttää monitieteistä lähestymistapaa ja huipputason tutkimusta.

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY) koordinoi strategian ja tiedepolitiikan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä kerää ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Yksikön vastuulla on Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden koordinaatio ja se tukee verkostojen rakentamista tiedekunnissa ja tutkimusyksiköissä. Yksikön toimenkuvaan kuuluvat laatu ja arviointi, tutkimuseettiset kysymykset sekä vastuullisen tieteen ja tutkimuksen edistäminen. Lisäksi yksikkö tukee rehtoraatin ja hallintojohtajan käsittelemien asioiden valmistelua, tiedottamista ja toimeenpanoa.

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö raportoi toiminnastaan rehtorille.

 

Yhteystiedot:
 

Charlotta Collén, kehitysjohtaja
Strategian ja tiedepolitiikan yksikön johtaja, kansainvälisten asioiden koordinaatio, tiedepolitiikka, strategiatyö

Johanna Bluemink, johtaja
Yhteistyökulttuuri ja yhteistoiminta-alustat (Tellus). Kehittämiskonseptoinnit, strategisten kehittämisprojektien ja pilottien toimeenpano, yhteistyöverkostot, Rapid Research Radicals (R3) tieteiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen sekä sisäinen konsultointi ja fasilitointi

Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö
Tiedolla johtaminen, suunnittelutyö, toiminnanohjaus, 
etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Aija Ryyppö, laatupäällikkö
Yliopiston laatujärjestelmä, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnit, fokusinstituuttien tutkimuksen laadun kansainväliset arvioinnit, yliopiston tutkimuksen laadun kansainvälinen kokonaisarviointi (Research Assessment
Exercise), etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Miki Kallio, tiedepoliittinen erityisasiantuntija
Avoin ja vastuullinen tiede, t
iedepolitiikka, tutkimuksen tuen koordinaatio, tutkimusaineistot, tutkimusinfrastruktuurit

Ritva Saastamoinen, hallinnollinen koordinaattori
T
utkimuksen johtoryhmän, tutkimusneuvoston, tutkimusrehtorin työryhmien, yhteistyösuhteiden johtoryhmän ja yhteistyösuhteiden neuvoston valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät; yksikön viestinnän yhteyshenkilö

Jonne Kettunen, erityisasiantuntija
U
lkoinen vaikuttamistyö ja tausta-aineiston tuottaminen

Jaakko Salo, sisäinen tarkastaja

Juha Mönkkönen, erityisasiantuntija
Tiedolla johtaminen, suunnittelutyö, toiminnanohjaus, yliopiston laatujärjestelmä

Pirjo Taskinen, RAE2020-koordinaattori

Sergei Kopytin, kansainvälisten asiain koordinaattori

Maire Honkanen, opintoasiainsihteeri
A
vustavat tehtävät (osa-aikainen)

sähköposti: etunimi.sukunimi @ oulu.fi

Kansainvälisten asioiden toimisto: international.affairs@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020