University of Oulu, 2016

Tietopalvelu

Asiakirjahallinnon tietopalvelu neuvoo ja vastaa eritysesti hallintopalvelujen toimialaan kuuluviin kysymyksiin.  

Keskusarkistossa olevia asiakirjoja haetaan yliopiston henkilökunnalle ja tutkijoille, sekä myös yliopiston ulkopuolisille tiedontarvitsijoille. Asiakirjoista on mahdollista saada kopioita.  Tiedontarvitsijoita avustetaan myös yliopiston muissa arkistoissa olevien asiakirjojen paikantamisessa.

Toiminta perustuu asiakkaan tekemiin hakupyyntöihin. Hakuja tehdään käyttäen hyväksi erilaisia rekistereitä ja arkistokaavaa. Tietoja annetaan myös yksittäisten asiakirjojen osista (sisällöstä) säädösten ja ohjeiden asettamat rajoitteet huomioiden.

Tiettyjä keskusarkiston asiakirjoja on mahdollista tutkia kirjaamossa, jossa on varattuna erillinen tila tätä varten.

Asiakirjahallinnon henkilökunta opastaa myös asianhallintaohjelman käyttämisessä.

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018