Väittelijän ohjeet: väitöksestä tiedottaminen

Arvoisa väittelijä!

Oulun yliopisto lähettää medialle tiedotteen jokaisesta väitöstilaisuudesta ja valmistuvasta väitöskirjasta. Tiedotusvälineet seuraavat väitöstiedotteita aktiivisesti ja uutisoivat mielellään uusista tutkimustuloksista.

Tiedotetta varten jokaisen väittelijän tulee laatia tiivis, korkeintaan yhden sivun pituinen selostus väitöstutkimuksestaan. Tiedoteteksti ja muut väitöstä koskevat tiedot toimitetaan yliopiston viestintäpalveluihin seuraavalla verkkolomakkeella:

Verkkolomake tiedotteen laatimiseksi

Lisäksi väittelijän tulee lähettää digitaalinen valokuva sähköpostilla osoitteeseen:
tapahtumia[at]oulu.fi tai paperikuva postiosoitteeseen: Viestintä, PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO. Yliopiston sisäinen postiosoite on 8VIEST. Paperikuvan taakse tulee ehdottomasti merkitä kuvassa olevan henkilön nimi ja väitöspäivämäärä.

Verkkolomake ja valokuva tulee toimittaa viestintäpalveluihin viimeistään kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta.

 

Tiedotetekstin kirjoittaminen

Selostus eli tiedoteteksti väitöstutkimuksesta kannattaa kirjoittaa mahdollisimman yleistajuiseksi ja selkeäksi. Tekstissä kannattaa käyttää lyhyitä lauseita ja välttää tieteellisiä termejä.

Väitöstutkimuksen päätulos kannattaa kirjoittaa tekstin alkuun. Tärkeää on muotoilla päätuloksen pohjalta tiedotteelle lyhyt otsikko. Tekstissä tulee esittää yleistajuisesti tutkimuksen kysymyksenasettelu, menetelmät ja tulokset. Mahdollisuuksien mukaan tulee painottaa tutkimuksen käytännön sovelluksia.

Mitä lyhyempi ja iskevämpi tiedoteteksti on, sitä varmemmin se luetaan ja ymmärretään tiedotusvälineiden toimituksissa, ja silloin väitöstutkimuksesta myös uutisoidaan. Aiheesta kiinnostuneet toimittajat saattavat myös ottaa väittelijään yhteyttä ja kysyä lisätietoja.

Malleja väitösselosteista

 

Tiedotusmateriaalin jakelu

Saapuneen verkkolomakkeen pohjalta yliopiston viestintäpalveluissa laaditaan tiedote, joka jaetaan medialle etukäteen väitöstilaisuutta edeltävällä viikolla. Jakelun piirissä ovat valtakunnalliset ja maakunnalliset sanomalehdet, YLE, paikallisradiot ja televisiokanavat, pohjoissuomalaiset paikallislehdet ja muutamat erikoislehdet väitöksen tieteenalasta riippuen (mm. Tiede, Tekniikka & Talous, Lääkärilehti, Mediuutiset). Lisäksi tieto väitöksestä julkaistaan yliopiston www-sivulla.

Jos väittelijä haluaa muiden tiedotusvälineiden (esim. aikakauslehden tai muun alueen paikallislehden) saavan tiedon väitöksestä, voi siitä ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: tapahtumia(at)oulu.fi

Viestintäpalvelut ei välitä tietoja tieteellisiin aikakauskirjoihin, vaan väittelijä voi ottaa niihin itse yhteyttä. Samoin tulee sopia suoraan tiedotusvälineen toimituksen kanssa, jos sen käyttöön halutaan lähettää tiedotetta laajempi artikkeli ja/tai väitöskirja.

Valokuva toimitetaan viestintäpalveluista aina Kalevaan (lääketiede: myös Lääkärilehteen ja Mediuutisiin). Pyynnöstä kuva toimitetaan myös muille medioille.

Väitöstiedottamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa viestintäpalvelut, sähköposti: tapahtumia[at]oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 5.6.2016